Länsförsäkringsgruppen startar nytt gemensamt skogsbolag

Länsförsäkringsgruppens nybildade skogsbolag, Hällefors Tierp Skogar AB, tar i och med omstruktureringen av Bergvik Skog över drygt 80 000 ha produktiv skogsmark för fortsatt förvaltning och utveckling i egen regi. Hällefors Tierp Skogar blir därmed ett av Sveriges största skogsbolag. Samtidigt förvärvar 17 länsförsäkringsbolag, samt Länsförsäkringar Fondliv, Länsförsäkringar Livs samtliga andelar i det nya skogsbolaget.

– Skogen är en förnybar och biologiskt nedbrytbar naturresurs med en fantastisk potential. Den växer och tar upp mer växthusgaser än den släpper ut och kan dessutom användas för att ersätta fossila bränslen och material inom många områden. På så sätt har den en positiv effekt på klimatet. För oss är skogsinnehavet en långsiktig investering i hållbart värdeskapande som har en bra passform i vår kapitalförvaltning, säger Beatrice Kämpe Nikolausson, vd för Länsförsäkring Kronoberg och ägarrepresentant i styrelsen för Hällefors Tierp Skogar

Länsförsäkringar Liv har varit delägare i Bergvik Skog AB sedan 2004. I samband med omstruktureringen har bolaget beslutat att avyttra hela sitt innehav.

– Vårt innehav i Bergvik har varit en fantastisk investering som gett mycket bra avkastning åt våra försäkringstagare. Vår förmåga att investera i illikvida tillgångar är begränsad över tid och vi tycker att det är rätt tillfälle att realisera värdeökningen nu när omstruktureringen av Bergvik är klar, säger Jakob Carlsson, vd för Länsförsäkringar Liv. 

Försäljningen har skett på marknadsmässiga villkor. I samband med försäljningen har Länsförsäkringar Liv inhämtat en så kallad Fairness Opinion av extern part för att säkerställa transaktionens affärsmässighet.

För ytterligare information kontakta:

Beatrice Kämpe Nikolausson, vd för Länsförsäkring Kronoberg
Telefon: 0470-72 00 23  Mobil: 072-566 22 21

Jakob Carlsson, vd för Länsförsäkringar Liv
Telefon: 08-588 414 55 Mobil: 073-96 414 55

Länsförsäkringars pressjour
press@lansforsakringar.se, 08-588 418 50

Se alla pressmeddelanden