Riksbanken lämnar räntan oförändrad men sänker räntebanan

Riksbanken lämnade idag som väntat reporäntan oförändrad på minus 0,5 procent. Man sänkte dock räntebanan, dvs prognosen för räntan.

Synen på den ekonomiska bedömningen reviderades endast marginellt. Direktionen var dock oenig. Martin Flodén förordade en höjning senare i år medan Henry Ohlsson ville höja med 0,25 procentenheter redan idag.

– Beskedet var överlag i linje med våra förväntningar och innebär att räntehöjningen med stor sannolikhet dröjer till 2019. Något överraskande var att man sänkte räntebanan även mot slutet av prognosperioden, säger Anders Nordberg som är senior ekonom på Länsförsäkringar.

Riksbanken framhåller stor vaksamhet på inflationstryckets utveckling men menar att den gynnsamma konjunkturen innebär att det snart finns utrymme att minska stödet från penningpolitiken. I övrigt gjordes endast små revideringar av konjunkturutsikterna.

– Riksbanken reviderade ned prognosen för kärninflationen och löneutvecklingen, vilket gör att dessa nu ligger närmare vår egen bedömning, förklarar Anders Nordberg.

– Riksbankens besked visar att inflationsmålet är överordnat och att den starka konjunkturen i sig inte räcker för att strama åt penningpolitiken. Man ser precis som vi risker med inflationen på lite längre sikt och vill därför avvakta ytterligare innan man stramar åt, avslutar Anders Nordberg.

Kronan försvagades något både mot dollarn och euron på beskedet.

Se alla nyheter