Nominering till fullmäktige

Här kan du som är kund och har en sakförsäkring hos Länsförsäkringar Stockholm skicka in en nominering till fullmäktige. Du kan nominera dig själv eller en annan person som även den måste vara kund hos Länsförsäkringar Stockholm. Nomineringen ska ske under perioden från och med den 1 maj till och med den 30 september. Nomineringen tas omhand av vår valberedning som återkopplar till dig efter att nomineringsperioden är slut.

Nominering till fullmäktige

Vi vill att våra fullmäktigeledamöter ska vara personer med olika bakgrund, kunskap och erfarenheter för att på bästa sätt representera alla kunder i Länsförsäkringar Stockholm.

Vi söker dig som är:

  • Är myndig och har en sakförsäkring i Länsförsäkringar Stockholm
  • Har en vilja och ett driv att representera alla Länsförsäkringar Stockholms kunder på bästa sätt
  • Har ett intresse för, och gärna kunskap, kring styrelsearbete*
  • Är nyfiken på hur ett kundägt försäkringsbolag fungerar och drivs

För att kunna söka får du inte vara styrelseledamot eller anställd i bolaget, befattningshavare inom länsförsäkringsgruppen eller förmedlare av tjänster till bolaget. Du får heller inte inneha anställning, styrelseuppdrag eller annat förtroendeuppdrag i verksamhet som konkurrerar med bolagets.

*Valberedningen säkerställer att kandidaterna uppfyller de formella kraven på kompetens och erfarenhet som krävs för uppdraget enligt bolagsordingen

Ta chansen att utöva ditt kundinflytande

  • Varje sakförsäkringskund i Länsförsäkringar Stockholm är delägare i bolaget och kan bli invald som ledamot i fullmäktige.
  • Fullmäktige består av minst 50 ledamöter, vilka väljs på en mandattid om tre år.
  • Fullmäktige träffas två gånger per år, vid bolagsstämman på våren och vid ett informationsmöte på hösten. 

1 maj – 30 sep Nominering av en kandidat till fullmäktige sker

1 nov – 30 nov Val till fullmäktige sker. Valberedningen presenterar  kandidater

  • Valresultatet presenteras under januari månad. 
  • Ledamöternas mandatperiod är tre år och börjar efter bolagsstämman på våren. 

Nominera:

Nominera: