Nya betaltjänstlagen
Nya betaltjänstlagen

Nya betaltjänstlagen

Ökat kundskydd och nya möjligheter

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Nya betaltjänstlagen

Det 1 maj 2018 börjar den nya betaltjänstlagen gälla i Sverige.

Syftet är att förbättra skyddet för dig som bankkund vid betalningar, öka kundnyttan och stärka konkurrensen.

Villkor som gäller från 1 maj

Betaltjänstlagen uppdateras i enlighet med EU:s direktiv om betaltjänster (PSD2). Den stora förändringen är att den utökas och även omfattar nya typer av tjänster för att betala och få kontoinformation. Företag som erbjuder dessa tjänster benämns som tredjepartsaktörer.

Vill du inte använda dig av tredjepartsaktörer fortsätter du att göra dina bankärenden hos oss precis som idag och berörs inte av de nya lagbestämmelserna om tredjepartsaktörer.

Nya tjänster för ökad kundnytta

 

Tjänster för att göra betalningar

Du kan välja att göra dina betalningar genom en tredjepartsaktör. Då får de tillgång till ditt betalkonto här i banken för att registrera dina betalningar som vi sedan utför. Till exempel kan en e-näthandlare erbjuda betalningar genom en tredjepartsaktör.

Tjänster för kontoinformation

Du kan även välja en tredjepartsaktör som samlar in och sammanställer information om dina betalkonton som du har i en eller flera banker.

Avtal med tredjepartsaktörer

Om du vill använda en tredjepartsaktör för betalningar eller kontosammanställningar ingår du avtal direkt med dem. Tredjepartsaktörer måste alltid ha tillstånd eller vara registrerade hos Finansinspektionen eller motsvarande myndighet inom EU/EES för att utföra tjänsterna.

Du måste alltid ge ditt medgivande till att använda dessa tjänster innan vi lämnar ut din information till en tredjepartsaktör. Viktigt att veta är att vi då inte längre har kontroll eller ansvar för hur informationen används.

Du kan använda ditt BankID

Du kan fortsätta använda ditt BankID, när du använder en tredjepartsaktör. Det är också till oss du vänder dig om det skulle bli fel vid en betalning eller om en obehörig transaktion gjorts från ditt konto. Har du rätt till ersättning får du det av oss även i dessa fall.

Ytterligare förändringar i betaltjänstlagen

Lägre självrisk för dig som konsument

Självrisken sänks från 1 200 kronor till 400 kronor vid obehöriga transaktioner, men ditt ansvar är oförändrat att skydda till exempel ditt kort, mobilt BankID, BankID, säkerhetsdosa och mobil så att ingen kan använda dem utan tillåtelse.

Återbetalning

Om du anmäler att en obehörig transaktion gjorts från ditt konto utreder vi det så fort som möjligt. I vissa fall får du tillbaka pengarna innan utredningen är klar. Om det sen visar sig att du inte har rätt att få tillbaka hela beloppet, får vi dra tillbaka pengar från ditt konto.

Personliga behörighetsfunktioner

Personlig behörighetsfunktioner har en ny definition i betaltjänstlagen. Våra villkor har uppdaterats för att täcka in andra sätt att identifiera sig än genom att använda sig av personlig kod. Personliga behörighetsfunktioner är även sådana funktioner som möjliggör avläsning av biometrisk information såsom fingeravtrycksavläsning och irisscanning och som du ska skydda på samma sätt som du ska skydda din personliga kod.

Meddelande vid obehörig användning eller säkerhetsrisk

Vid misstanke om obehörig användning eller säkerhetsrisk kan banken kontakta dig per telefon eller sms. Banken kan efterfråga information om du gjort en viss transaktion eller inte.

Lämna aldrig ut uppgifter som pinkoder, kortnummer eller liknande. Vi vill göra dig uppmärksam på att banken aldrig efterfrågar denna typ av uppgifter.