Åtgärder mot penningtvätt

För Länsförsäkringar är det en självklarhet att arbeta aktivt mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Transaktioner som vi inte förstår och som skulle kunna vara penningtvätt och finansiering av terrorism rapporterar vi omgående till polisen. Vi ser över våra rutiner och system löpande för att fortsätta vara en pålitlig och trygg leverantör av bank- och försäkringstjänster.

Vad är penningtvätt?

Penningtvätt är när pengar från brottslig verksamhet omvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det är en internationell företeelse och sker både i Sverige och över nationsgränserna. Det kan handla om pengar från narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, skattebrott, rån, bedrägerier, vapenhandel med mera. Den som vill tvätta pengar kan göra det svårare att spåra pengarnas brottsliga ursprung genom att utnyttja banksystemet. Upplägget för penningtvätt kan vara mer eller mindre komplicerat. Det handlar inte bara om kontanta transaktioner, utan även om överföringar och andra tjänster via exempelvis internet, mobilapplikationer och telefon.

Vad är finansiering av terrorism?

Finansiering av terrorism betyder att ekonomiskt stödja terrorism. Det handlar om att lämna direkta bidrag till terrorism, men även om att samla in, tillhandahålla och ta emot pengar och tillgångar som ska finansiera terrorism.

Varför arbetar Länsförsäkringar för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism?

Det finns ett lagkrav som säger att banker och andra finansinstitut är skyldiga att kontrollera identiteten hos den som vill öppna ett konto eller bli kund på något annat sätt. Det finns även en skyldighet att kontrollera förstå och följa kundens bankaffärer. Dessutom är det självklart för oss på Länsförsäkringar att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism eftersom det alltid är förknippat med brottslig verksamhet. Det handlar om både din och vår trygghet.

Därför behöver vi ställa frågor

Ibland får du frågor från oss när du loggar in på Mina sidor eller vid ett personligt möte. Du kan också få hem ett brev där vi ber dig svara på frågor. Penningtvättslagen ställer höga krav på att banken har god kännedom om sina kunder och deras bankaffärer. Banken måste förstå syftet med affärsförhållandet och även med de transaktioner som de vill utföra. Därför måste vi ställa frågor till dig när du ska bli ny kund i banken eller utföra dina bankärenden. Vi behöver även veta om du är skyldig att betala skatt i något annat land än Sverige. Den information banken får om dig behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretessen.

Var finns frågorna?

  1. Logga in på Mina sidor och gå till den personliga menyn som du hittar överst på sidan vid knappen Logga ut.
  2. Välj Kundkännedom
  3. Svara på frågorna under Generell, Betala, Spara och Låna och kontrollera om uppgifterna som finns där är aktuella.

Exempel på vad vi frågar om

  • din sysselsättning och din arbetsgivare
  • syftet med din relation till banken
  • eventuell relation till USA, exempelvis om medborgarskap eller om uppehållstillstånd
  • skattemässig hemvist inklusive TIN (Tax Identification Number) i förekommande fall
  • varifrån pengarna kommer om du gör regelbundna insättningar på ditt konto eller använder insättningsautomat
  • hur du har byggt upp ditt sparande
  • varför du gör/får överföringar till/från utlandet

Vi frågar aldrig efter personliga koder eller kortnummer.

Om du inte svarar på frågorna

För att kunna använda alla våra produkter och tjänster är det viktigt att du svarar på våra frågor och vi hoppas att det är tydligt varför vi behöver ställa dem och dokumentera dina svar. Du måste också kunna legitimera dig och kunna förklara varför, och hur, du vill använda våra tjänster. Om du inte kan legitimera dig eller lämna en tillfredsställande förklaring kan vi inte erbjuda dig att använda tjänsten.

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss. Mer information om penningtvätt, finansiering av terrorism och gällande lagstiftning hittar du bland annat hos Svenska Bankföreningen.

Svenska Bankföreningen