Forskningsprojekt för att minska skadorna och öka tryggheten med hjälp av data och AI

Länsförskringars Forskningsfond utlyser forskningsmedel för att med hjälp av data och AI stärka länsförsäkringsgruppens skadeförebyggande arbete.

Utvecklingen mot allt större datamängder sker successivt genom digitala tjänster samt spridning av mobila enheter och sensorer som genererar ett kontinuerligt flöde av data. Det finns också en potential att koppla ihop datakällor för att nå nya insikter för att minska skadorna och öka tryggheten i samhället. Så hur kan vi ännu bättre prediktera risken för olika skador och vilka skadeförebyggande produkter/insatser bör rekommenderas till olika grupper?

Utlysningen riktar sig till de forskare som med hjälp av maskininlärning och data vill skapa nya verktyg och bidra till nya insikter:

  • För ökad hållbarhet i samhället
  • För att minska skadorna
  • Genom trygghetsskapande insatser både på en lokal och nationell nivå
  • För att utveckla Länsförsäkringars roll som en lokal samhällsaktör

Vi söker forskare som tillsamman med Länsförsäkringar samt andra organisationer vill genomföra konkreta värdeskapande forskningsprojekt. Projektgruppen och ansökan kan utformas fritt av forskningsaktören eller ihop med något/några av bolagen inom Länsförsäkringsgruppen. Som projektansvarig går det att göra mer än en ansökan men inte fler än tre. Då utvecklingen inom området går fort så begränsas projekttiden till 1,5 år från projektstart (oktober-november 2022) och den maximala budgeten är 1,5 miljoner per projekt.

Se film från möte om AI

Länsförsäkringars Forskningsfond har genomfört ett seminariedygn om AI och digital utveckling för att visa nyttan företag kan ha av den nya tekniken. Se film från mötet

Att göra en ansökan

Ansökningsblanketten och information om ansökningsprocessen finns på vår webbsida den 17 maj – 11 juli kl 12.00. Sista ansökningsdagen är den 11 juli kl 12.00.

För de projekt som går vidare i processen kommer intervjuer att genomföras den 13 september och beslut om tilldelning kommer fattas av Forskningsfondens styrelse den 29 september. Vi ber er därför att reservera de dagarna redan nu.

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Mari Sparr, forskningsledare inom Teknik, mari.sparr@lansforskaringar.se

Ansökningshandlingar

Lansforsakringars_forskningsfond_ansokningsblankett_AI

CV-Mall (word)

Information för sökande

Utlysningen

Länsförsäkringars Forskningsfond

Stiftelsen Länsförsäkringsgruppens Forsknings- och Utvecklingsfond, i dagligt tal Länsförsäkringars Forskningsfond, stödjer vetenskaplig forskning som ligger nära människors vardagliga trygghet. Forskningen ska bidra till en ökad ekonomisk, fysisk och social trygghet i samhället. Forskningsfinansiering är en av delarna i Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället.