Forskningsfondens utlysningar

Forskningsfonden finansierar behovsmotiverad och tvärvetenskaplig forskning av högsta internationella standard. Forskningen ska bedrivas vid universitet, högskolor och oberoende forskningsinstitut och slutresultaten görs publika.

Tre gånger om året görs utlysningar inom något av de fem forskningsområden som vi på Länsförsäkringar har valt att fokusera på. Forskningsfonden har ingen möjlighet att hantera spontanansökningar, ansökningar kan bara beviljas i samband med utlysningar.

Forskningsprojekt kring att förstärka uniciteten i finanssektorn i en digital framtid

Länsförsäkringars Forskningsfond utlyser forskningsmedel inom temat digitalisering och vad krävs när finansbranschens aktörer blir alltmer lika varandra genom den digitala utvecklingen.

För mer information klicka här

Kontakt

Maila oss på forskning@lansforsakringar.se