Forskningsfondens utlysningar

Forskningsfonden finansierar behovsmotiverad och tvärvetenskaplig forskning av högsta internationella standard. Forskningen ska bedrivas vid universitet, högskolor och oberoende forskningsinstitut och slutresultaten görs publika.

Länsförsäkringars Forskningsfond utlyser forskningsmedel för disputerade forskare som vill utforska relevanta områden för en organisation som Länsförsäkringar. Syftet är att säkra verksamhetens framtidsrelevans. Forskningsfonden finansierar behovsmotiverad och tvärvetenskaplig forskning av högsta internationella standard. Forskningen ska bedrivas vid universitet, högskolor och oberoende forskningsinstitut och slutresultaten görs publika.

Tre gånger om året görs utlysningar inom något av de fem forskningsområden som vi på Länsförsäkringar har valt att fokusera på. Forskningsfonden har ingen möjlighet att hantera spontanansökningar, ansökningar kan bara beviljas i samband med utlysningar.

Läs mer om utlysningen här.

 

Kontakt

Maila oss på forskning@lansforsakringar.se