Om Forskningsfonden

Länsförsäkringars Forskningsfond är en stiftelse med egen styrelse som bildades 1994. Syftet är att stödja forskning som kan förebygga skador i samhället och skapa trygghet för människor i vardagen.

Om Forskningsfonden

Kort om Forskningsfondens historia

Länsförsäkringars Forskningsfond bildades 1994.

2014 gick vi från att mestadels ha finansierat mindre forskningsprojekt till att prioritera mer omfattande och fleråriga forskningsprojekt.

2017 bildades en ny stiftelse, Länsförsäkringars Forsknings- & utvecklingsfond. Syftet var att Länsförsäkringar, utöver den skadeförebyggande forskningen, även ska kunna stödja tester och förstudier samt forskning som kan bidra till att förbereda människor och samhälle på de förändringar som väntar i framtiden.

Vi stödjer forskning som ligger nära människors vardagliga trygghet vilket är en del av vårt engagemang i det lokala samhället.

5 prioriterade områden 

Forskningsstödet som Länsförsäkringar bidrar med är öronmärkta för forskning inom våra fem prioriterade områden:

 • Klimatanpassning
 • Morgondagens samhälle
 • Trafiksäkerhet
 • Tryggt boende
 • Ömsesidiga affärsmodeller
 • Tester och förstudier

Så här jobbar Forskningsfonden

Forskningsfonden finansierar behovsmotiverad och tvärvetenskaplig forskning av högsta internationella standard. Forskningen ska bedrivas vid universitet, högskolor och oberoende forskningsinstitut och resultaten är tillgängliga för alla.

Tre gånger om året görs utlysningar inom något av Forskningsfondens prioriterade områden. Forskningsfonden har ingen möjlighet att hantera spontanansökningar, ansökningar kan bara beviljas i samband med utlysningar.

Stiftelsens styrelse

Styrelsen för stiftelsen Forskningsfonden består av följande personer:

 • Ordförande Bengt Mattsson, ordförande Länsförsäkringar Blekinge
 • Ledamot Susanne Bergh, chef Kund och Kanalstöd, Länsförsäkringar AB
 • Ledamot Eva Julin Dombrowe, ordförande Länsförsäkringar Värmland
 • Ledamot Ricard Robbstål, vd Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän
 • Ledamot Nina Wikstedt, ordförande Länsförsäkringar Norrbotten