Ansvarsfulla investeringar inom Länsförsäkringar Fondliv

Välkomna till Länsförsäkringar Fondlivs sida om arbetet med ansvarsfulla investeringar inom fondförsäkring och i vårt erbjudande av pensionsfonder.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Länsförsäkringar Fondliv presenterar här hållbarhetsrelaterad information om sina investeringsbaserade försäkringsprodukter. Informationen rör förvaltnings­formerna som har hållbarhetsrelaterade mål, utöver det övergripande målet att långsiktigt skapa största möjliga värde. Denna information är i enlighet med EU-förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar som utgör en del av EUs handlingsplan för en mer hållbar finansmarknad. Detaljer om hur Länsförsäkringar Fondliv styr och arbetar med hållbarhetsfaktorer i förvaltningen finns via de olika menyerna.