Ansvarsfulla investeringar inom Länsförsäkringar Fondliv

Välkomna till Länsförsäkringar Fondlivs sida om arbetet med ansvarsfulla investeringar inom fondförsäkring och i vårt erbjudande av pensionsfonder.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Länsförsäkringar Fondliv presenterar här hållbarhetsrelaterad information om sina investeringsbaserade försäkringsprodukter. Informationen rör förvaltnings­formerna som har hållbarhetsrelaterade mål, utöver det övergripande målet att långsiktigt skapa största möjliga värde. Denna information är i enlighet med EU-förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar som utgör en del av EUs handlingsplan för en mer hållbar finansmarknad. Detaljer om hur Länsförsäkringar Fondliv styr och arbetar med hållbarhetsfaktorer i förvaltningen finns via de olika menyerna.