Råkat ut för en parkeringsskada?

Om någon har kört på ditt parkerade fordon och smitit från platsen utan att lämna sina kontaktuppgifter kallas det för parkeringsskada. Om skadan blir godkänd som en parkeringsskada med okänt motorfordon kommer Trafikförsäkringsföreningen (TFF) betala för skadorna på ditt fordon men själva skadehanteringen sköts av oss.

Bil i motljus.

För att TFF ska betala för skadorna måste du visa att skadan har orsakats av ett annat trafikförsäkringspliktigt fordon och skadan måste ha inträffat i Sverige.

Skador som inte orsakats av annat motordrivet fordon eller om någon till exempel lämnat en lapp med information om att man råkat köra på ditt fordon med kontaktuppgifter, se kollisionsskada.

För att en skada ska ersättas som en parkeringsskada med okänt motorfordon krävs det att du:

  • Kan bevisa att ditt fordon varit parkerat.

  • Skadans utseende tyder på att det är ett annat motorfordon som har kört på ditt fordon.

  • Skadeplats och tidpunkt då skadan inträffade är kända och att skadan upptäcktes på platsen.

  • Du har något vittne som antingen såg när skadan inträffade eller som kunde iaktta fordonets skick när det parkerades och/eller avhämtades. Det kan också ha betydelse om ett vittne intygar att det till exempel funnits hjulspår på platsen, glassplitter eller andra delar från ett påkörande fordon.

Det innebär att dina egna uppgifter om skadan ofta inte är tillräckliga för att den ska kunna ersättas som en parkeringsskada. Uppgifterna måste även stödjas av ett vittne eller andra omständigheter.

Självrisk

Om skadan godkänns som en parkeringsskada går TFF in och ersätter den del av skadekostnaden som överstiger 5 procent av skadeårets prisbasbelopp. Det beloppet blir den självrisk som du betalar till verkstaden.

Vill du anmäla en parkeringsskada?

  1. Gör en polisanmälan

    Det första du ska göra är att polisanmäla händelsen

  2. Anmäl skadan till oss

    Du kan enkelt anmäla skadan på vår webbplats, i Mina sidor eller appen. Du kan även ringa till oss och anmäla din skada.

Motorfordon med vagnskadegaranti

Om ditt fordon har vagnskadegaranti ska du anmäla skadan till det försäkringsbolag som har vagnskadegarantin. Vagnskadegaranti ingår oftast i bilköpet när du köper en ny bil i Sverige, det gäller inte direktimporterade fordon.

För de flesta bilmärken gäller vagnskadegarantin i tre år från den dag bilen registrerades. I samband med bilköpet får du ett garantibevis där det står hur länge garantin gäller. Läs mer i Trafikförsäkringsföreningens vagnskadegarantiförteckning