Reseförsäkring

Trygg på resan med reseförsäkring i din hemförsäkring.

Ingår i hemförsäkringen och gäller för hela familjen, i Sverige och utomlands
Skydd upp till 45 dagar
Du kan enkelt utöka reseskyddet

Corona-relaterade frågor

Corona-relaterade frågor

Få svar på frågor om hur reseförsäkringen gäller i samband med corona. Läs mer

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Vad gäller reseförsäkringen för?

Innehåll
Hemförsäkring
Utökat reseskydd

Om du blir akut sjuk eller om du skadar dig i en olycka under resan. Vi betalar nödvändiga och skäliga kostnader för vård och hemtransport.

Om du får akuta tandbesvär under resan. Högsta ersättning är 5 000 kronor för tillfällig behandling.

Om ditt incheckade bagage blir skadat eller stulet. Högsta ersättning är 100 000 kronor.

Om dina pengar eller värdehandlingar blir stulna. Högsta ersättning är 5 000 kronor respektive 10 000 kronor.

Om det inträffar en naturkatastrof eller om krig utbryter och du omedelbart måste resa hem. Högsta ersättning är 10 000 kronor.

Om du tvingas avbryta din resa på grund av akut sjukdom eller olycksfall. Du får ersättning med högst 500 kronor per dag som längst i 45 dagar. Du som har utökat reseskydd får ersättning med mest 1000 kronor per dag.

Om du påbörjat din resa till eller från Norden och på grund av en plötslig och oförutsedd händelse kommer för sent och missar avgången. En sådan händelse är exempelvis ett hastigt uppkommet oväder eller en trafikolycka.

Du får som högst 5 000 kronor i ersättning för att ansluta dig till resan. Du som har utökat reseskydd får högst 15 000 kronor i ersättning.

Om du blir akut sjuk och inlagd på sjukhus under mer än halva antalet resdagar. Högsta ersättning är 45 000 per person och totalt högst 75 000 kronor.

Om du på grund av akut sjukdom måste avboka resan. Högsta ersättning är 45 000 kronor per person och totalt högst 75 000 kronor.

Om du inte kommer fram i tid – högsta ersättning är 3 000 kronor per person. Om ditt bagage inte kommer fram i tid till resmålet på utresan – högsta ersättning är 2 000 kronor per väska och totalt högst 10 000 kronor.

ATT TÄNKA PÅ...

För att få full ersättning ska du vara aktsam med dina saker och särskilt försiktig med pengar, värdehandlingar och stöldbegärlig egendom. Bor du på hotell ska du låsa in dina värdesaker i säkerhetsbox eller resväska. För att läsa mer om vad aktsamhet och stöldbegärlig egendom innebär, se villkoren för hemförsäkringen.

Reseskydd i din hemförsäkring

I din hemförsäkring ingår ett reseskydd som gäller både i Sverige och utomlands under resans första 45 dagar. Om du ska vara borta längre behöver du förlänga ditt skydd. Om du vill ha en mer omfattande försäkring kan du utöka ditt reseskydd.

I din hemförsäkring ingår ett reseskydd som gäller under resans första 45 dagar. Försäkringen gäller även för dina barn under 18 år som följer med på resan, även om de inte bor i samma bostad som du.

Reseskyddet i din hemförsäkring gäller bland annat om du blir sjuk eller är med om en olycka under resan. Du kan få ersättning om din resväska blir stulen, om du blir bestulen på pengar eller om du tvingas avbryta din resa på grund av sjukdom.

Om du vill ansöka om ersättning i samband med resa behöver du göra en skadeanmälan. Klicka på länken nedan så guidar vi dig rätt.

Ansök om ersättning 

Har du betalat resan med kort?

Om du betalar din resa med vårt bank- eller kreditkort får du ett extra reseskydd där det bland annat ingår avbeställningsskydd. 

Utökat reseskydd

Med tilläggsförsäkringen Utökat reseskydd får du ett mer omfattande skydd än det som ingår i hemförsäkringen. Bland annat avbeställningsskydd och ersättning om du blir försenad på resan. Skulle du bli sjuk och inlagd på sjukhus under mer än halva antalet resdagar, har du möjlighet till en ersättningsresa. Det utökade reseskyddet gäller i hela världen under resans första 45 dagar. 

Hör av dig till oss för att teckna utökat reseskydd 

Vid längre utlandsvistelse

Om du är borta i mer än 45 dagar för exempelvis studier eller arbete, behöver du teckna en försäkring för tillfällig utlandsvistelse då reseskyddet i din hemförsäkring endast gäller för vistelsens första 45 dagar.

Läs mer och kontakta oss

Inför resan

Här får du råd och tips som kan vara bra inför din utlandsresa.

Trevlig resa!

Här hittar du praktiska tips inför din resa, viktig information om var du kan vända dig om du drabbas av skada eller sjukdom i utlandet och vilka kort som kan vara bra att ha med sig.

Råd vid resa

Har du en allvarlig eller livshotande sjukdom finns det saker du bör tänka på innan du åker på en utlandsresa. Detsamma gäller även när du brutit en arm eller ett ben.

Medicinsk förhandsbedömning

Det är viktigt att du har resekortet när du ska ut och resa. Där hittar du all viktig information om din försäkring och viktiga telefonnummer om olyckan skulle vara framme.

Mer om resekortet

Viktig information om du blir sjuk eller skadad

Om du råkar ut för en olycka eller blir sjuk, ska du kontakta läkare på resmålet för läkarintyg från första sjuk- eller skadedagen. Glöm inte att ta med ditt försäkringsnummer och EU-kortet. Vid allvarligare sjukdom eller olycksfall, kontakta SOS International på telefon +46 8 670 40 00.

Läs mer om vad du gör om du blir sjuk utomlands

Villkor för reseförsäkring

Läs igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar försäkringen. Ladda gärna ner och spara.