Hälsodeklaration för barnförsäkring

För att kunna göra en bedömning av din försäkringsansökan behöver vi information om barnets hälsa.

Det är viktigt att du besvarar alla frågor fullständigt och korrekt. Om du lämnar oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan försäkringen avslutas, din ersättning minska eller utebli när du vill använda försäkringen. Det är bara med fullständiga och korrekta svar på frågorna som vi kan ge rätt försäkringsskydd till rätt pris. Om du har skrivit något som kan ha betydelse för försäkringens omfattning behöver vi eventuellt ytterligare information från ditt barns vårdgivare. I så fall kommer vi att skicka en fullmakt till dig som ger oss möjlighet att ta del av nödvändiga handlingar som krävs för att vi ska kunna göra vår hälsoprövning.

Fyll i och signera hälsodeklarationen med BankID

För att fylla i barnets hälsodeklarationen behöver du som vårdnadshavare ha ett BankID. Läs om hur du skaffar BankID.

Fyll i hälsodeklarationen

Vi behöver ditt samtycke

För att kunna handlägga din ansökan behöver vi ditt samtycke för att behandla ditt barns hälsouppgifter. Du ger det genom att signera med BankID i anslutning till att du slutför hälsodeklarationen. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Länsförsäkringar, men återkallas samtycket kan vi inte längre handlägga din ansökan. Ett återkallande påverkar inte den rätt Länsförsäkringar haft att utföra åtgärder så länge samtycke funnits.

Så behandlar vi personuppgifter

Kontaktuppgifter för återkallande av samtycke:

E-mail: liv-riskbedomning@lansforsakringar.se
Adress: Länsförsäkringar AB, Medicinsk riskbedömning 106 50 Stockholm.

Sekretess – att tänka på

Av integritetsskäl bör du undvika att fylla i hälsofrågor på öppna nätverk som internetkaféer, flygplatser och liknande.

Länsförsäkringar är mycket noggranna och försiktiga med de uppgifter du i förtroende lämnar till oss om din hälsa. Allt vi får veta hanterar vi konfidentiellt. 

Bra att veta – när du fyller i hälsodeklarationen

Om du har Mobilt BankID kan du göra din hälsodeklaration på valfri dator, surfplatta eller mobiltelefon. I annat fall behöver du göra hälsodeklarationen på den dator där du har ditt BankID installerat.