Fördelarskåp i bostadshus och lägenhet

Med en marknad som kräver att rören i våra hus inte ska synas är det numera vanligt att bygga in allt i väggarna och då använder man ofta ett fördelarskåp för att samla alla rörkopplingar.

Fördelarskåp i bostadshus och lägenhet

Om fördelarskåp

I ett fördelarskåp samlar man alla rörkopplingar för att minska risken för vattenläckage. Försäkringsbolagen ser brister med skåpen vilket också bekräftas av VVS-företagen och besiktningsmännen ute på byggen.

Vår forskningsfond har därför genomfört ett test som visar att skåpen riskerar att läcka trots att leverantörernas monteringsanvisningar följts till punkt och pricka.

Resultaten visar att tillverkarna behöver fortsätta utveckla sina konstruktioner för att få till mer robusta lösningar som också är enklare att montera.

Tre tips till dig som har fördelarskåp

  • Montera fuktlarm i skåpen för tidig upptäckt.
  • Installera en vattenfelsbrytare på inkommande vatten som stänger av vattnet om det blir läckage.
  • Öppna skåpet regelbundet för att upptäcka små läckage i så god tid det går.

Läs mer om testet av fördelarskåp här