Välj rätt cykelbelysning

Att ha bra cykelbelysning är inte bara ett lagkrav, det är också en viktig säkerhetsåtgärd för att undvika onödiga olyckor. Se våra tips vid val av belysning.

Välj rätt cykelbelysning

Varje år skadas över 10 000 cyklister i trafiken, enligt inrapporterade olyckor i databasen STRADA, och många olyckor inträffar när det är mörkt ute. Att ha bra cykelbelysning och reflexer, både fram och bak, är viktigt för att du ska ha ordentlig uppsikt på vägbanan och för att andra trafikanter ska kunna upptäcka dig i god tid.

Välj ett cykellyse som

  • Hjälper dig som cyklist att se i mörkret
  • Gör dig som cyklist synbar för andra trafikanter
  • Hjälper andra trafikanter att avgöra att du är en cyklist
  • Är synligt på 300 meters håll (ett lagkrav)

I dag finns en uppsjö olika cykellysen på marknaden att välja mellan, men det finns inget system för att de uppfyller några godkännandekrav. Därför har Länsförsäkringars Forskningsfond gett VTI (Statens väg och transportforskningsinstitut) i uppdrag att testa cykelbelysning. Här har vi sammanställt resultatet från studien. 

På ett bra cykellyse ska

  • Framlampans ljus ska vara vitt eller gult och tydligt kunna ses på 300 meters avstånd
  • Framlampan ha en spridning på marknivå och vara riktat nedåt för att undvika bländning
  • Framlampans ljus även syns från sidan
  • Baklampan visa rött ljus och tydligt kunna ses på ett avstånd av 300 meter 
  • Både fram- och bakljus lysa med ett fast sken – då syns cyklisten bäst. Blinkande lysen bör undvikas

Dessutom

  • Godkända reflexer ska finnas fram och bak. Reflexen bak ska vara röd