Bli av med flugor hemma

Det finns några enkla och praktiska åtgärder du kan vidta för att undvika flugor. Det innebär att du gör vissa ändringar inomhus och utomhus för att täcka alla möjligheter och säkerställa en effektiv flugkontroll.

Tecknad bild på en fluga.

Förebyggande åtgärder för att slippa flugor

Vid all förekomst av myggor och flugor inomhus gäller det att hitta den plats där de utvecklas och hantera det material som insekterna utvecklas i. Viktigt att tänka på är att allt organiskt material som förblir fuktigt under en längre tid kan bli en utvecklingsplats för flugor och myggor.

Känner du till storlek, vanor, säsongsvariationer och livscykel för de olika flugarterna, hjälper det till för att identifiera de mest effektiva förebyggande åtgärderna för flugkontroll.

 • Insektsnät
  Montera insektsnät på ventiler, vid takfot, täta i fönster samt vid rör/kabelgenomföringar och håll fönster och dörrar stängda när det är mörkt och blir kallt ute. Flugorna söker sig till ljus och värme.
 • Ha ordning och reda hemma och i trädgården
  Stökiga platser kan vara en potentiell äggläggningsplats.
 • Glöm inte vinden
  Håll koll på vinden. Vindsflugan kan påträffas i stora klasar på vinden vintertid, då de övervintrar. Dammsug bort dem och var noga med att kasta soppåsen efteråt så du inte får in dem i bostaden.
 • Sopkärl
  Använd alltid tättslutande lock på sopkärl.
 • Fuktkontroll
  Kontroll av fukt – fixa läckande kranar och igensatta avlopp där vatten kan samlas. Flugor behöver fukt för att föröka sig.
 • Töm fågelholken
  Fågelholkar ska vara rena och fågelmatrester ska vara borttagna innan skymningen.
 • Se upp med maten
  Förebyggande åtgärder är avgörande för att förhindra flugor i områden där mat är lätt tillgänglig:
  - Se till att hålla kökslådor, köksskåp och diskhoar rena.
  -Täck mat och ta bort matrester, de kan locka flugor att lägga ägg i närheten. De kan också utgöra en allvarlig hälsorisk och sprida sjukdomar då de landar på maten innan vi äter den.
  - Var noga med att kasta fruktavfall i slutna påsar och håll frukterna i skålen fria från övermogen/ruttnande frukt.
  - Spara inte påsar med packad frukt – de undre saftar av sig och ruttnar. Lägg istället ut dem på plant torrt underlag.
  - Kasta aldrig fruktrester i papperskorgen, eftersom den ofta töms mer sällan.
  - Prova att blanda till 2 delar vinäger, 1 del honung/sirap och 1 droppe diskmedel (utan ammoniak) i en liten flaska eller dylikt.
  - Blandningen lockar till sig fruktflugorna, som tar sig ner i flaskan och stannar där.
 • Städa upp efter husdjuren
  Husdjurens avföring är inte bara en perfekt grogrund för flugorna, den kan också vara en ”landningsplats” innan de landar på din mat.
 • Ta bort döda flugor
  Döda flugor kan dra till sig andra skadedjur såsom skalbaggar och spindlar.
 • Flugfångare
  Installera eventuellt en flugfångare.

Om dina problem kvarstår

Blir du inte av med flugorna trots åtgärderna? Kontakta oss för hjälp med skadedjuren.

Fakta om flugor och myggor

I Sverige finns cirka 5.900 arter av myggor och flugor. Deras levnadssätt varierar mellan olika grupper. Vattenlevande larver finns framför allt hos myggor och andra fluglarver påträffas på kadaver eller i multnande växtmaterial.

Flugor och myggor kan vara parasiter på ryggradsdjur, andra är parasiter på insekter och ytterligare andra gör stor skada på olika växter. Vanliga husflugan lockas till ruttnande organiskt avfall såsom avföring och ruttnande kött, medan fruktflugan letar efter söta ämnen på övermogen frukt, spilld läsk och alkohol.

Fruktfluga, gräsfluga och vindsfluga är några av de vanligaste flygfän som irriterar och stör i våra hem. Myggor och flugor i Sverige är inte smittbärande.

Husfluga

Husflugan är den vanligaste flugan som finns i våra hem. En vuxen husfluga blir 5-8 mm och lever 15-30 dagar. Den är helt hårbeklädd, har grå mellankropp med fyra mörka ränder på ryggen och bakkropp som är gul eller beige. 

Honan lägger upp till 1000 ägg som läggs i grupper om cirka 150 stycken och kläcks mellan 8-72 timmar. Larven blir 12 mm, är vit och smalnar av vid huvudet, de utvecklas under 3-60 dagar och pupporna tar 3-28 dagar. 

Husflugan förökar sig i fuktigt multnande vegetabiliskt material. De livnär sig på dött och förruttnande organiskt material, till exempel avföring och köksavfall.

Liten husfluga

Husflugan blir cirka 4-6 mm med grå mellankropp och tre matta svarta ränder. Honans bakkropp är grå och äggformad medan hanens är smal med matta gula fläckar. Larven är ljust gulbrun och äggformad.

Äggen kläcks inom 24 timmar och larvstadiet varar 3-60 dagar medan puppstadiet varar 3-28 dagar. Lilla husflugan förökar sig i multnande organiskt material som delvis blivit vätska.

Spyfluga

Spyflugan är metalliskt blå och blir cirka 6-12 mm. De förökar sig mest i kött, vanligt i döda gnagare och fåglar, där äggen kläcks inom 18 timmar. Larven blir cirka 18 mm och är fullt utvecklad inom 7-12 dygn.

Vindsfluga

Vindsflugan blir 6-10 mm lång. Den ser ut som en fet gråaktig husfluga med små guldgula hår på mellankroppen, men är en form av spyfluga. Den är en trög flygare och i vilande läge ligger vingarna överlappande.

Vindsflugan förökar sig inte inomhus och lägger äggen ute i marken, de är därför svåra att bekämpa i dess naturliga miljö. De nykläckta larverna borrar in sig i daggmaskar där de utvecklas. Man ser inte vindsflugan på sommaren eftersom den lever utomhus och bland annat suger nektar från blommor.

För många är det ett återkommande problem på vintern då vindsflugorna kommer fram och flyger omkring halvdåsiga. Spyflugan söker efter mat i huset men det gör inte vindsflugan då deras levnadssätt ser annorlunda ut.

Under den senare delen av hösten söker de efter ett lämpligt ställe att övervintra på. Man kan se dem i mängder sittandes på soliga platser innan de söker sig inomhus gärna i vindsutrymmen eller mellantak/väggar.

Flugorna tenderar att uppsöka samma hus år efter år och de har en viss förkärlek till högt belägna hus. Om övervintringsstället förblir kyligt hela vintern så kan flugorna sitta orörliga fram till våren. Om platsen däremot värms upp kan de bli aktiva och krypa fram närsomhelst och det är då vi påträffar dem inomhus.

Fruktfluga

Fruktflugan,  även kallad bananfluga, är 2-3 mm lång. Den vuxna fruktflugan har röda ögon, kroppen är i huvudsak gulbrun och har svarta ringar runt buken. Den flyger sakta och bakkroppen hänger ner när den flyger.

Fruktflugan förökar sig snabbt, dess livslängd är ungefär 30 dagar om temperaturen ligger runt 29 grader. Eftersom den trivs i rumstemperatur och klarar sig bra på matrester och dylikt ses den ofta som ett skadedjur. Så slipper du bananflugor

Gräsfluga

Gräsflugan kommer ofta i stora mängder och kan vara besvärande inomhus, speciellt under hösten och våren. Den finns för det mesta runt och omkring fönster och balkonger.