Länsförsäkringar Stockholms hållbarhetsarbete

I Länsförsäkringar Stockholm handlar hållbarhet om att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt där bolaget visar respekt för sina medmänniskor, för klimatet och miljön och för det samhälle bolaget verkar i. Att arbeta aktivt med hållbarhet är en självklarhet i Länsförsäkringar Stockholm – det är både bolagets ansvar och en nödvändighet för att säkerställa långsiktig konkurrenskraft. Vår vision om att bli Stockholmarnas mest omtyckta företag ställer höga krav på ett hållbart agerande.

Följande sex frågor bedöms vara mest väsentliga för Länsförsäkringar Stockholm att prioritera inom hållbarhet. ”Smart och skadefri vardag”och ”Rätt erbjudande” har prioriterats som särskilt viktiga fokusområden av Länsförsäkringar Stockholm och bolagets intressenter.

Smart och skadefri vardag

Varje undviken skada är en stor vinst för såväl våra kunder som för miljön, klimatet och samhället. Bolaget ska använda sin kunskap, erfarenhet och aktuell forskning för att erbjuda smarta och proaktiva lösningar som minskar risken för att skador inträffar.

Rätt erbjudande

Ett Stockholm där invånare och företag är rätt försäkrade och har hållbara upplägg inom lån och sparande, är ett tryggare Stockholm. Generellt sett är intresset för bank och försäkring lågt och inte sällan upplevs bolagets produkter och tjänster som komplexa ochsvårbegripliga. Länsförsäkringar Stockholm ska ta ansvar för att kunden har rätt lösning efter sitt unika behov.

Transparens

Genom att stå för en hög etik, aktivt motverka korruption och erbjuda en hög grad av transparens i allt bolaget gör, ska Länsförsäkringar Stockholm möta upp omvärldens växande förväntan och krav på öppenhet och bidra till ett ökat förtroendet för branschen.

Framtidens arbetsplats

Engagerade medarbetare och ledare som vill utveckla och utvecklas och känner stolthet över sin arbetsplats, är avgörande för att Länsförsäkringar Stockholm ska nå sin vision. För att framtidssäkra arbetsplatsen vill Länsförsäkringar Stockholm bygga en professionell och inkluderande företagskultur som präglas av engagemang, delaktighet och förändringsvilja.

Ansvarsfulla investeringar

Länsförsäkringar Stockholm förvaltar ett stort kapital, kundernas pengar, och det ska göras ansvarsfullt genom att både generera en god avkastning och säkerställa att de bolag Länsförsäkringar Stockholm investerar i bedriver verksamheter som bygger på ett hållbart värdeskapande. Bolagets utgångspunkt är att välskötta, hållbara bolag är en långsiktigt god investering.

Hållbara leverantörer

Länsförsäkringar Stockholm ersätter skador för stora belopp varje år. Genom att ställa krav på de leverantörer bolaget samarbetar med, och rekommenderar till kunder i samband med skaderegleringen, ska bolaget sträva efter ett förbättrat miljöarbete och förbättrade arbetsvillkor genom hela värdekedjan.

I vår Hållbarhetspolicy kan du läsa mer om vårt arbete med Hållbarhet

Länsförsäkringar Stockholms Hållbarhetsredovisning 2017