Länsförsäkringar Fondförvaltning

Senaste finansiella rapporten

Bokslutskommuniké 2021

Länsförsäkringar Fondförvaltning är helägt av Länsförsäkringar Bank. Bolagets resultat redovisas som en del av Länsförsäkringar Banks finansiella rapportering.

2021 i korthet

  • Den förvaltade fondvolymen under eget varumärke ökade med 82,4 mdr, till 304,5 (222,1) mdr.
  • Fonderbjudandet sker i 38 (38) investeringsfonder under eget varumärke med olika placeringsinriktning.
  • Fonderna erbjuds för direktfondsparande, IPS, ISK, fondförsäkring och i PPM- systemet.
  • Rörelseresultatet uppgick till 351,8 (226,5) Mkr.

    Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2020.

Läs hela Länsförsäkringar Banks rapport

Mer information

Rapportdatum

Datum Rapport
8 februari 2023

Bokslutskommuniké 2022

7 mars 2023

Årsredovisning 2022

MiFID II

Sedan 3 januari 2018 rapporterar vi enligt nya EU-regelverk för värdepappersmarknaden. Här hittar du information om målmarknad och kostnader för våra fonder enligt den mall (EMT) som godkänts av EFAMA.

MIFID-rapport 2023-11-21

PRIIP

PRIIP

Historiska resultatscenarier

 

Om Länsförsäkringar Fondförvaltning

Vår modell – Alltid bästa spelarna på planen

Länsförsäkringar Fondförvaltning är ett dotterbolag till Länsförsäkringar Bank som ägs av 23 länsförsäkringsbolag. 

Alla våra fonder ska förvaltas av dem som har de bästa förutsättningarna och den yttersta kompetensen. För de tillgångsslag och marknader där vi inte själva har möjlighet att rekrytera marknadens bästa förvaltare, väljer vi att samarbeta med externa förvaltare.

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)
Organisationsnummer 556364-2783
Styrelsens säte: Stockholm
Besöksadress Tegeluddsvägen 11-13
Postadress 106 50 Stockholm
08-588 400 00