Erbjudande för små företag

Är du egenföretagare inom branscherna bokföring, datakonsult, marknadsundersökning, organisationskonsult, reklam eller utbildning? Vi har ett heltäckande försäkringspaket med marknadens lägsta självrisk.

Erbjudande för små företag

Många småföretagare saknar företagsförsäkring. Det kan få allvarliga konsekvenser om man råkar ut för till exempel skadegörelse, brand, inbrott eller krävs på skadestånd. Företagets tillhörigheter ersätts nämligen inte av hemförsäkringen.

Vårt försäkringspaket passar dig inom branscherna bokföringsbyrå, datakonsult, marknadsundersökning, organisationskonsult, reklambyråer (utan handläggning av varumärke eller motsvarande) eller utbildning. Försäkringen har marknadens lägsta självrisk på 1400 kronor.

I försäkringen ingår

 • Egendomsförsäkring med allrisk- och avbrottsförsäkring
  Egendomsförsäkringen täcker kostnaderna om oturen är framme. Ersätter exempelvis vattenläckor, brand, stöld, inbrott, elskador, skadegörelse. Den ersätter också de kostnader eller förluster som kan uppstå på grund av ett avbrott i verksamheten efter till exempel en brand eller vattenskada.
 • Ansvarsförsäkring
  Skadestånd från kunder, uppdragsgivare eller leverantörer kan bli en riktigt kostsam historia och innebära stora konsekvenser för dig som företagare. Vi utreder skadeståndsfrågan, förhandlar med din motpart och vi betalar skadestånd till en ersättning upp till tio miljoner kronor.
 • Rättsskyddsförsäkring
  Försäkringen betalar ombuds- och rättegångskostnader vid en tvist gällande verksamheten.
 • Tjänstereseförsäkring
  Vid tjänsteresa ersätter försäkringen bland annat kostnader till följd av sjukdom, vissa akuta tandbesvär eller olycksfall. I försäkringen ingår också ersättning om resgods skadas eller försvinner.