Skadeanmälan Transportförsäkring

Detta är en digital skadeanmälan som automatiskt registrerar ditt ärende. När den är registrerad kommer du att få ett mejl inom en arbetsdag med instruktioner om vad du kan behöva komplettera med. Vi behöver få följande information från dig:

  • Faktura/kvitto för godset
  • Vid skadat gods, bilder som visar skadorna
  • Fraktsedeln för sändningen
  • Vid förlust av gods, polisanmälan om du misstänker stöld

 

Kontakta oss

marineclaims@lansforsakringar.se
08-588 410 05

Här fyller du i dina uppgifter

Vi vill ta hand om ditt ärende så snabbt som möjligt. Ju fler detaljer vi har om din skada, desto snabbare får du svar av oss. Därför är det viktigt att du fyller i alla fält.

Uppgift om anmälaren

Telefonnummer där vi lättast kan nå dig

Uppgift om godsavsändaren (om annan än anmälaren)

Telefonnummer där vi lättast kan nå dig

Uppgifter om transporten och skadan

Om inte Bussgods försäkring tecknats anmäl skadan direkt till Bussgods

Datum enligt fraktsedeln

Bifoga bilder på skadan/skadorna.

Exempelvis vid lossning/uppackning eller annat

Godset måste ha varit försvunnet i 60 dagar för att det ska kunna ersättas. Fullfölj skadeanmälan och återkom när 60 dagar har gått.

Beskriv så utförligt som möjligt utifrån den information du har

STEG 3

Ersättningsanspråk

Fyll endast i siffror utan mellanslag.

Vem ska ta emot försäkringsersättningen?

Observera att Länsförsäkringar har identifierat just kontonummer som en känslig personuppgift i dataskyddsförordningens mening. Om du inte samtycker till att lämna uppgiften via vanligt mail eller inte själv kan eller vill ordna ett krypterat meddelande - så kan vi på begäran ordna en säkrare informationsöverföring. 

 

STEG 4

Sammanfattning
Uppgift om anmälaren
Företag/För- och efternamn
Företag/För- och efternamn
E-post
E-post
Telefonnummer
Telefonnummer
Uppgift om godsavsändaren (om annan än anmälaren)
Företag/Namn
Företag/Namn
E-post
E-post
Telefonnummer
Telefonnummer
Uppgifter om transporten och skadan
Har Bussgods försäkring tecknats?
Har Bussgods försäkring tecknats?
Har transporten gått inom Sverige?
Har transporten gått inom Sverige?
Datum då godset skickades
Datum då godset skickades
Nummer på fraktsedeln
Nummer på fraktsedeln
Typ av gods som skickats
Typ av gods som skickats
Avsändningsort enligt fraktsedel
Avsändningsort enligt fraktsedel
Vad gäller din anmälan?
Vad gäller din anmälan?
Datum när skadan upptäcktes
Datum när skadan upptäcktes
Hur upptäcktes skadan?
Hur upptäcktes skadan?
Har det gått mer än 60 dagar sedan godset försvann?
Har det gått mer än 60 dagar sedan godset försvann?
Beskriv händelsen och skadeorsak
Beskriv händelsen och skadeorsak
Ersättningsanspråk
Begärd ersättning i kronor
Begärd ersättning i kronor
Specificera ditt ersättningsanspråk
Specificera ditt ersättningsanspråk
Vem ska ta emot försäkringsersättningen?
Namn
Namn
Adress
Adress
Postnummer
Postnummer
Ort
Ort
Telefonnummer
Telefonnummer
E-post
E-post
Hur vill du ha ersättningen?
Hur vill du ha ersättningen?
Bankgironummer
Bankgironummer
Plusgironummer
Plusgironummer
Bank
Bank
Clearingnummer
Clearingnummer
Kontonummer
Kontonummer

Godkänn dina uppgifter