Installationer av vatten och värme

Installationer kan exempelvis vara system för kall- och varmvatten, avlopp och vattenburen värme. Det är viktigt att se till att byggnadsdelar och installationer som har en kortare livslängd än byggnaden är åtkomliga och lätta att byta ut.

Läs mer om installationer i vår broschyr Minska risken för vattenskador (sidan 13-16)

Värmepumpar, beredare etc

En läckande vatteninstallation kan ställa till stora problem för ett otätt golv eller om det saknas en golvbrunn. När du köper en varmvattenberedare ska du välja en beredare efter vilken vattenkvalitet du har i fastigheten. Det är avgörande för livslängden på varmvattenberedaren.

Läs mer om varmvattenberedare (sidan 16)

Broschyrer om VA för fastighetsägare

Svensk försäkring har tagit fram broschyrer om hur du anlägger vatten och avloppsledningar på rätt sätt. 

Ytterligare information om hur du undviker vattenskador

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning.