Brandsläckning på lantbruk

Många gårdar ligger ute på landsbygden och det kan ta lång tid innan brandkåren är på plats. När liv och egendom står på spel är varje minut viktig. Flera storbränder förhindras genom en snabb första insats med gårdens egen släckutrustning.

Brandsläckning på lantbruk

De lämpligaste typerna av släckutrustning för lantbruket är pulversläckare och vattenslang på centrumrulle.

Pulversläckaren

Med en pulversläckare kan du släcka bränder i till exempel hö, halm, trä, plast, elutrustning, bensin och oljor. I en byggnad ska det inte vara längre än 15 meter till släckutrustningen. Med andra ord ska det inte vara mer än 30 meter mellan släckarna. Vi rekommenderar en släckare med beteckning 43A 233B C med minst 6 kg pulver.

Vattenslang

I djurstallet bör du ha en brandslang på centrumrulle. Slangen ska vara så lång att den når varje tänkbar brandhärd och ha en invändig diameter på minst 19 mm (3/4"). Slangen ska alltid vara ansluten till en vattenledning så att kranen bara behöver öppnas för att få fram vatten. Använd den gärna i det dagliga spolningsarbetet så är du säker på att den fungerar.

Kolsyresläckare

I gårdens verkstad är kolsyresläckare ett bra komplement till pulversläckare, men den får inte ersätta pulversläckaren.

Släckutrustningen ska synas

Se till att den är lätt att komma åt och att alla som arbetar på gården vet var den finns. Det är bra att ha en skylt på dörren som visar var släckutrustningen finns.

Har du koll på heta arbeten?

Svetsning och skärning ger gnistor och är vanliga orsaker till bränder på gården. Hur ser det ser ut i din gårdsverkstad? Att hålla rent är en bra början för att förhindra brand.

Svetsning och skärning på gården