Inbrottssäkra fönster

Öppningsbart fönster vars nedre kant ligger lägre än fyra meter från markplan eller som på annat sätt är lättåtkomligt, från till exempel balkong, tak eller stege, ska vara stängt, reglat och antingen vara:

  • låst med fönsterlås certifierat enligt SS 3620, klass A
  • eller med hänglås certifierat enligt Svenska Stöldskyddsföreningens norm SSFN 014, klass 1
  • eller ha godkänt inkrypningsskydd (till exempel galler).

Fönster och brandventilatorer ska vara stängda och reglade inifrån. Har brandventilatorerna godkända inkrypningsskydd behöver de inte vara reglade inifrån. Andra oskyddade öppningar som är större än 15 x 30 cm måste ha godkänt inkrypningsskydd.

Dessa åtgärder motsvarar villkorens krav för skyddsklass 2.