Stöldskydd på arbetsområde

Varje år drabbas arbetsområden av inbrott, stölder och skadegörelse för miljontals kronor. Detta leder till merarbete och kostnader när till exempel verktyg och arbetsredskap måste ersättas och skador repareras. I förlängningen kan det leda till kostsamma produktionsavbrott, men det finns en hel del du kan göra för att minska risken för stölder.

Stöldskydd på arbetsområde

Skydd av verktyg, maskiner och stöldattraktivt material.

Verktyg, maskiner och stöldattraktivt material ska förvaras i låst container, lokal eller bod. Om en markvibrator och annan liknande större utrustning inte är möjlig att låsa in ska den vara fastlåst med kätting och hänglås, båda i lägst klass 3. När fastlåsning inte är möjligt ska egendomen förvaras inom områdesskydd.

Container

Containerns väggar och tak ska vara i minst 1,5 mm stålplåt och dörrarna ska vara låsta med containerlås enligt SSF 1051 norm för låsbom och hänglås i lägst klass 4 enligt SSF 014. Låsanordningen ska vara monterad enligt tillverkarens anvisningar. Dörrarna ska dessutom förses med bakkantssäkring, vilken ofta behöver eftermonteras. Fönster eller annan öppning får inte förekomma.

Lokaler, förråd och byggbodar

Lokal, förråd och byggbodar ska i sin helhet ge ett gott skydd mot inbrott och uppfylla skyddskraven för Skyddsklass 1. Dörrar och portar ska låsas med godkänd låsenhet enligt SSF 3522 klass 3 eller med en stålbom, som är minst 10 x 50 mm samt hänglås och beslag i lägst klass 4 enligt SSF 014 och SSF 018. Öppningsbara fönster i omslutningsyta ska vara stängt och invändigt reglat.

Områdesskydd

En väl planerad och stabil inhägnad i form av kraftigt stängsel, med grindar och dörrar låsta med godkända lås och hänglås, kan ge ett gott skydd mot stöld och väsentligt försvåra bortförandet av egendom. Observera att egendom som förvaras utomhus kan ge högre självrisk.

För utökat skydd

 • För utökat skydd kan mätutrustning, nycklar och annat stöldattraktivt material förvaras i fastbultat säkerhetsskåp enligt SSF 3492.
 • Maskiner, verktyg etc. kan även förses med spårsändare och/eller stöldmärkas med MärkDNA eller gravering.
 • Planera så att stöldattraktivt byggmaterial och vitvaror levereras så sent som möjligt i byggprocessen och placera dem i låst lokal eller container.
 • Bra belysning, gärna rörelsestyrd på utsatta ställen, kan fungera avskräckande. Tänk även på att skydda lamporna mot sabotage.
 • Inbrottslarm och kamerabevakning är viktiga delar för att förebygga skadegörelse, inbrott och stölder. Larm och kameror bör vara placerade så att de ger en tidig upptäckt vid intrång på ert område. En flexibel lösning för larm ute på arbetsplatsen är en så kallad larmväska – ett trådlöst larm som enkelt och snabbt kan monteras upp och flyttas. Observera att om du har krav på larm gäller särskilt villkor för trådbundet larm enligt SSF 130.

Tips för att förebygga stöld ur fordon

 • Lämna inte fordonet olåst. Det finns självlåsande extralås som exempelvis kan monteras till lastutrymmet på en skåpbil.
 • Lämna inte stöldattraktivt eller affärskritiskt material och verktyg i bilen över natten. Förvara denna typ av utrustning på en säker plats inomhus eller i godkänt säkerhetsskåp fastmonterat i fordonet.
 • Parkera, om möjligt, bilen med bakdörrarna mot fasad eller dylikt.
 • Demontera centrallås-knappen inne i hytten. En del inbrott sker nu genom att fönsterrutan slås sönder för att komma åt knappen och låsa upp bakdörrarna.
 • Skåpbilar med fönsterrutor i lastutrymmet kan förses med inbrottsgaller på insidan.
 • Larm, kamerabevakning och stöldskyddsmärkning kan fungera avskräckande. Sätt upp dekaler tydligt och polisanmäl alltid stölder.

Mer information

Infoblad