Vår historia

Vår historia

I alla tider har människor försökt värja sig mot eldens härjningar och det har också funnit många sätt att lindra de skador den orsakat när den kommit lös. Den äldsta formen av brandförsäkring hittar vi i Östgötalagen där det stadgades att när bondens lada och stuga brunnit, då skulle brandstud solidariskt utbetalas såväl in natura som i reda pengar från häradets allmoge till den som drabbats av elden. Ordet brandstud anses vara den fornsvenska formen av brandstöd och där finner vi ursprunget till ordet brandstod.

I slutet av 1600-talet bildades de första brandstodföreningarna och genom 1734 års lag vann dessa föreningar laglig sanktion. I Södermanland grep man sig an frågan omedelbart och redan år 1736 hade ärendet behandlats vid häradstingen i Hölebo, Jönåker, Oppunda, Rönö och Villåttinge.

Den 14 januari 1846 då grundades ”Brandstodsbolag inom Nyköpings län till försäkring af åbyggnader och lösegendom å landet” i Nyköpings Rådhus där det hölls ett konstituerande sammanträde. Carl Kuylenstierna valdes till den förste ordföranden i direktionen. Vi ägnade oss då enbart åt brandförsäkringar. Genom åren har vi ändrat både erbjudanden och namn. 1991 bytte vi namn till Länsförsäkringar Södermanland och 2023 var senaste namnbytet till LF Sörmland.

Från att ha varit ett landsbygdens försäkringsbolag har vi följt med folkflyttningen till städer och tätorter. Produktutbudet har ökat kraftigt liksom antalet försäkringar och övriga tjänster. År 1952 började vi teckna motorfordonsförsäkring och sedan har vi ökat utbudet stadigt – allt ifrån vår livverksamhet som vi startade 1985, vår bank som vi startade 1996 till fastighetsförmedling som vi startade 2007. Fortfarande ägs bolaget av sina försäkringstagare som utövar inflytande genom valda fullmäktigeförsamlingar.

Länsförsäkringar är idag en rikstäckande grupp av 23 självständiga och lokala försäkringsbolag, som har en stark förankring i den lokala bygden. I administrativa och tekniska frågor samarbetar bolagen genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB.