Tänk på detta när du ska renovera ditt badrum!

Idag vet vi att fel och brister som orsakar läckageskador i många fall uppstår redan när arbetet utförs. Detta på grund av att arbetet inte har utförts på ett fackmannamässigt sätt.

Berörda branscher har därför tillsammans tagit fram broschyren ”Vägen till ett lyckat arbete”.

Informationen är i första hand riktad till dig som privatperson och som planerar att beställa arbeten i badrum, tvättstuga eller annat våtrum och beskriver kortfattat vad du som beställare behöver tänka på när du beställer arbetet.

Genom att beställa rätt utförande av utbildade hantverkare skapar du bäst förutsättningar för ett fräscht och skadefritt badrum.

Här kan du ladda ner broschyren

Se alla nyheter