Riksbanken rörde inte räntan

Riksbanken behöll som väntat räntan oförändrad vid dagens penningpolitiska möte. Man sänkte inte heller räntebanan. Besluten visar att Riksbanken har en fortsatt balanserad syn på konjunkturen men att man ser vissa risker för en mer dämpad global utveckling. Man förlängde inte heller mandatet till riksbankchefen att kunna intervenera på valutamarknaden. Den svenska kronan stärktes på beskedet.

- Riksbanken fortsätter därmed längs vägen man slog in på i höstas. Konjunkturen väntas fortsätta att förbättras, om än i något långsammare takt än tidigare, och därmed bedömer Riksbanken att räntan kan fortsätta höjas på sikt, säger Alexandra Stråberg, chefekonom på Länsförsäkringar

Riksbanken tror fortfarande att inflationen kommer att ligga nära målet de närmsta åren. Man behåller även synen att lönerna kommer att öka snabbare kommande år.

- Lugnande men samtidigt oroande, så kan man sammanfatta dagens besked. Att räntan lämnas oförändrad gläder säkert bolånetagarna men Riksbanken ser samtidigt en fortsatt stor osäkerhet kring utvecklingen i omvärlden, fortsätter Alexandra Stråberg.

Mycket går bra i svensk ekonomi. Arbetsmarknaden är stark, statsskulden låg och bolagsrapporterna visar hittills generellt starka resultat. Men samtidigt har både konsumentförtroendet och den privata konsumtionen gått ned. Så trots att man har jobbet kvar och låg bolåneränta, är det något som skaver.

- Det kan vara att USA:s bråk med Kina bedöms som geopolitiskt farligt eller en osäkerhet kring EU i och med Brexit. Frågan är nu åt vilket håll detta går. Men överlag bedömer vi att den globala konjunkturen är bättre än sitt rykte och det borde få förtroendet att återhämta sig på sikt, avslutar Alexandra Stråberg.

Se alla nyheter