Nya lagändringar - så påverkas din privatekonomi

2019 har precis inletts och med det införs en rad nya lagar och regler som påverkar din privatekonomi. Vi har valt att presentera några av dem.

TV-licensen dras på skatten

Det stämmer, den tidigare tv-licensen ersätts med en public service-avgift den 1 januari 2019. Generellt är sammanboende par förlorare på den nya avgiften medan vinnarna är pensionärerna, studenterna och ensamstående. För de hushåll detta gagnar innebär den nya avgiften en besparing på 1 100 kronor per år.

Nuvarande karensdag ersätts

Från och med den 1 januari 2019 ersätts den nuvarande karensdagen av ett karensavdrag på 20 procent av sjuklönen. Det nya avdraget blir mer rättvist, till exempel för de som har oregelbundna arbetstider och skulle ha jobbat ett långt pass när de blev sjuka.

Sänkt skatt för pensionärer

För en person som har 20 000 kronor i pension blir skattesänkningen ungefär 150 kronor.

Var femte kommun får höjd kommunalskatt

58 stycken kommuner får i år en höjd kommunalskatt och som mest är höjningen på 1 procent och som minst 0,20 procent. Tre landsting höjer skatten och sju kommuner sänker skatten. Hos SCB kan du hitta just din kommun och skattesatsen för 2019.

Höjning av skatten på ISK och Kapitalförsäkring

Det blir en marginell höjning av skatten eftersom den baseras på statslåneräntan. Den nya skatten används dock först i 2020 års deklaration eftersom den baseras på statslåneräntan året innan.

Prisbasbelopp höjs

Prisbasbeloppet höjs med 1 000 kronor till 46 500 och medför högre bidrag och lägre inkomstskatt. Exempelvis får studenter något högre studiebidrag (230 kronor), pensionen höjs med cirka 2 procent och högsta nivån i föräldraförsäkringen höjs.

Se alla nyheter