Nyheter

Analys: 37 år till jämställda inkomster – stor skillnad mellan län

Länsförsäkringar har i en rapport räknat ut att det kommer att ta 37 år för kvinnors inkomster att komma ikapp männens – alltså år 2057. Vi har även tittat på hur mycket kvinnors inkomster ökat per län de senaste 20 åren och hur de har utvecklats i förhållande till männens. Uträkningen visar att det är stor skillnad mellan olika delar av Sverige, men att kvinnors inkomster ökat mer än männens i hela landet.

Investeringshjälpen - ett stöd för ditt sparande

Ekonomin fortsatte att förbättras under september, men återhämtningen går nu in i en lugnare fas. Det beror framförallt på den mycket kraftiga återhämtning som skett under tidigare månader och betyder inte att läget försämrats. Skyddsåtgärder skärps i Europa vilket ökar risken för en lägre aktivitet, men vi bedömer att den globala återhämtningen är robust. Det beror på stöd från ekonomisk politik men även företagens och hushållens anpassningsförmåga.