Reseintyg

Detta intyg är avsett för dig som reser till Thailand under skyddet i Tillfällig Utlandsvistelse, dvs resor längre än 45 dagar.

Intyg B

Ange när försäkring för Tillfällig Utlandsvistelse upphör att gälla.
Sammanfattning

Godkänn dina uppgifter