Se upp för husskador när snö och is smälter

Nu när snön börjar smälta finns risk att smältvatten tar sig in i huset istället för att rinna bort i avloppsbrunnar, hängrännor och avloppsrör. Här får du som villa- och fritidshusägare tips om hur du undviker översvämning.

Se alla nyheter