Investeringshjälpen november

I Investeringshjälpen ger våra experter sin syn på det ekonomiska läget i Sverige och världen. Tanken är att den ska fungera som ett verktyg för dig som sparare och därmed underlätta dina placeringsval.

I USA utvecklas framför allt den privata konsumtionen starkt. Handelskonflikten med Kina däremot, har inte förändrats nämnvärt den senaste månaden. I eurozonen råder ett stort investeringsbehov och här hemma uppger företagen stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft. Vad betyder allt det här?

Investeringshjälpen november 2018

Se alla nyheter