Hej delägare! Nu är det dags för fullmäktigeval.

Länsförsäkringar Skåne ägs av sina kunder och därför är du som försäkringstagare också delägare. Du och övriga delägare representerats i vår fullmäktige, där 50 ledamöter sitter. Nu är det val till fullmäktige och du är välkommen att lägga din röst på vem som ska representera dig.

Under perioden 1-31  oktober pågår val till fullmäktige. På vår valsida  presenteras kandidaterna som du kan välja i ditt distrikt.

 

Utnyttja din möjlighet att vara med och påverka – din röst är viktig!
Lämna din röst här!
https://skane.fullmaktigeval.se/

 

Läs mer om fullmäktige Länsförsäkringar Skånes fullmäktige

https://www.lansforsakringar.se/skane/privat/om-oss/fullmaktige/fullmaktige/

 

Se filmen hur ett kundägt bolag fungera

 

Se alla nyheter