Partnerskap

Vår vision för social hållbarhet är att de områden där vi är verksamma ska präglas av innanförskap, tillit och framtidstro. De som är barn och unga i Länsförsäkringar Skånes verksamhetsområde idag, är våra potentiella kunder, ägare, medarbetare och ledare imorgon.

Länsförsäkringar Skåne kan inte lösa alla utmaningar men vi vill bidra med något som ligger oss varmt om hjärtat - trygghet. Vi har därför valt ut områden där vi ser att vi har möjlighet att bidra till att förbättra barn och ungas förutsättningar att bli inkluderade och känna innanförskap. 

Strategiska samarbetspartners definieras som civilsamhällesaktörer som verkar genom insatsområdena nedan. Aktörerna som har ett långsiktigt och väletablerat arbete har företräde i en urvalsprocess för strategiska partnerskap.  

Områden som prioriteras är: 

  • Insatser som stärker barn och ungas trygghet i uppväxtförhållanden.
  • Insatser som syftar till att höja barn och ungas skolresultat i grundskolan.
  • Insatser som stöttar unga att komma ut i sysselsättning. 

Vi ingår inte partnerskap med:

  • Organisationer utanför vårt verksamhetsområde.
  • Organisationer med ett religiöst eller politiskt syfte.
  • Organisationer vars verksamhet inte ligger i linje med våra värderingar.
  • Organisationer med miljöskadlig verksamhet.
  • Organisationer med koppling till någon form av brottslighet eller som bryter mot någon lagstiftning.
  • Enskilda individer.
  • Enskilda evenemang som inte är återkommande.

Ansökningsförfarande

Ansökningsperioden är öppen från den 1 februari till den 20 september för kommande kalenderår. Besked lämnas i januari. 

Så här hanterar vi dina personuppgifter.

Ansökan om partnerskap

Ansökan om partnerskap
Du behöver inte skicka in en bifogad fil om du skrivit förslag på partnerskapsavtal i rutan ovan.