Larmintyg

Med ett larm kan du sänka premien på din hemförsäkring. Här kan du fylla i det larmintyg som krävs för att få rabatt på din premie. Dessutom berättar vi kort om vad som krävs av ditt larm för att du ska få rabatt på din hemförsäkring.

Krav på larmet

Du kan få sänkt premie med två olika typer av larm: Har du ett bostadslarm kopplat till godkänd larmcentral får du 10 % rabatt på din boendeförsäkring. Har du ett inbrottslarm som direkt ringer upp minst två telefonabonnemang får du 5 % rabatt.

Ett grundkrav för att vi ska lämna rabatt på ditt larmsystem är att systemet innehåller minst två stycken rörelsedetektorer (IR, kamera, video). Ibland görs undantag från detta, men det bedöms av våra säljare eller skadeförebyggare i det enskilda fallet.
  
En viktig sak att tänka på är att om larmet inte är aktivt eller i funktion vid inbrott kan skadeersättningen minskas. Därför är det viktigt att du meddelar oss om larmsystemet förändras.

Har du ett aktivt larmsystem som är godkänt av oss och ändå drabbas av stöld i bostad, minskas din självrisk med grundsjälvrisken. Det gäller dock enbart om du inte får ersättning genom annan försäkring eller avtal.

Larmintyget

För att få sänkt premie måste du fylla i ett larmintyg. Det kan du göra här nedanför i formuläret.

Skulle vi ha några frågor om ditt intyg hör vi av oss, annars registreras rabatten från och med det datum vi har fått ditt intyg. När du fyller i larmintyget nedan bekräftar du att de uppgifter du angett är riktiga.

Vid frågor om larmintyget kontakta oss

 

Intyget avser: