Beställ Grönt kort

Det Gröna kortet är kostnadsfritt om du beställer det minst sju arbetsdagar innan avresa. Om det är färre dagar till avresa kan vi hjälpa dig genom att du besöker ett av våra kontor, men då kostar det Gröna kortet 750 kronor. Du betalar enkelt med Swish.

Grönt kort skickas alltid till registrerad ägares hemadress
Grönt kort utfärdas längst för den tid som din försäkring är betald. Behöver du ett grönt kort för längre tid, kontakta oss.

Information om Grönt kort

Ditt Gröna kort är ett bevis för att du har en trafikförsäkring. Din bils trafikförsäkring måste vara betald innan du beställer ditt Gröna kort.

Information och tips om hur försäkringen gäller och vad du ska göra om det inträffar en skada, får du i vår broschyr Att bila utomlands (pdf). Om du beställer ett Grönt kort bifogas broschyren automatiskt.

Vi utfärdar Grönt kort för den tiden som du har planerat att vara bortrest, som längst för den tid din försäkring är betald. Du måste alltså se till att försäkringen är betald innan du påbörjar din resa.

Läs mer om grönt kort hos Trafikförsäkringsföreningen

 
Gäller min bilförsäkring utomlands?

Vår bilförsäkring gäller i alla EU- och EES-länder. Försäkringen gäller även i de länder som är anslutna till Gröna Kort-systemet (listas i faktarutan ovan).

Utöver detta gäller din trafikförsäkring för personskador, oavsett vilket land i världen du befinner dig i. Försäkringen gäller om personskadan drabbat en svensk medborgare eller den som har sin hemvist i Sverige och som varit med om en trafikolycka i ett svenskregistrerat fordon.

Viktig information om din motorförsäkring med anledning av rådande läge i Ryssland och Belarus

Med anledning av rådande säkerhetssituation gäller inte Grönt kort i Ryssland och Belarus. Landskoderna för Ryssland (RUS) och Belarus (BY) är därför överkryssade på det gröna kortet. Det innebär att försäkringar för motorfordon inte gäller alls i Ryssland och Belarus. Om du planerar att ändå genomföra en resa till någon av dessa länder måste du teckna en så kallad gränsförsäkring (Frontier Insurance) för fordonet vid gränsen till landet. En gränsförsäkring täcker endast trafikansvaret. Skador på fordonet täcks inte.

Läs mer hosTrafikförsäkringsföreningen

UD avråder från resor

UD avråder från alla resor till Ryssland, Belarus och Ukraina, med anledning av rådande säkerhetssituation. Avrådan gäller tills vidare.

Läs mer hos UD