Så gäller försäkringen

Du som har din lantbruksförsäkring eller hästverksamhetsförsäkring hos oss kan få hjälp med sanering av råttor och möss. Här kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få genom din försäkring.

Om du har din lantbruksförsäkring eller hästverksamhetsförsäkring hos oss ingår ett saneringsavtal mot gnagare. Du betalar ingen självrisk vid sanering av råttor och/eller möss.

Ett saneringsuppdrag per år ingår

I avtalet ingår ett (1) saneringsuppdrag per kalenderår. Med saneringsuppdrag menas att ett problem med råttor och/eller möss identifieras och åtgärdas genom att vi använder nödvändiga mekaniska fällor och preparat samt att du som kund gör de nödvändiga förbättringar avseende de byggnadstekniska- och rengöringsåtgärder som vår tekniker informerar dig om. Försäkringen gäller sanering av försäkrade ekonomibyggnader.

Gå gärna igenom vårt särskilda villkor för sanering av skadedjur. Där finns information om vad som ingår respektive inte ingår i försäkringen.

Anmäl problem med råttor eller möss här