Starta företagsförsäkring

En prova på-försäkring för dig som är småföretagare

Ekonomiskt skydd från dag ett med vår Starta företagsförsäkring

Med vår Starta företagsförsäkring får du ett ekonomiskt skydd vid avbrott i verksamheten, om du krävs på skadestånd eller dina saker skadas. Teckna redan idag, så är du försäkrad inom några minuter.

  • 6 månaders prova på-försäkring
  • Totalpris 1000 kronor
  • Brett försäkringsskydd

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om Starta företagsförsäkringen

För dig som tagit steget till att bli företagare har vi skräddarsytt en försäkring så du snabbt kan komma igång med verksamheten. Försäkringen täcker det mesta du kan råka ut för – och lite till.

 

Du kan teckna försäkringen om du startat ditt företag de senaste 12 månaderna och har högst fem anställda.

 

Kan alla köpa Starta företagsförsäkring?

Om du behöver försäkra en byggnad, driver verksamhet som har lagkrav på försäkring och innehåll (gäller till exempel för advokater och revisorer) eller om du är teknisk konsult erbjuder vi andra lösningar. Kontakta oss så hjälper vi dig också. 

Kontakta oss


Vad ingår i försäkringen?

Varför behöver du en ansvarsförsäkring?

Om du som egenföretagare krävs på skadestånd för att ha orsakat skada på person eller skadat annans egendom har du ett skydd genom din ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkringen kan då täcka upp för det skadestånd du är skyldig att betala. Även kostnader som uppstått i samband med utredning och förhandling omfattas.

Innehåll
Ingår

Egendomsförsäkringen skyddar datorer, varor, maskiner, verktyg och andra föremål som förvaras i dina lokaler.

Om ditt företag drabbas av ett avbrott i verksamheten som till exempel brand. Försäkringen ersätter extrakostnader för att hålla verksamheten igång och den ekonomiska förlust som drabbar din verksamhet.

Om du blir krävd på skadestånd utreder vi om det finns skäl för skadeståndskraven. Vi förhandlar med den som kräver skadeståndet och för din talan vid rättegång.

Om ditt företag hamnar i en tvist och du behöver anlita juridisk hjälp, till exempel en advokat. Försäkringen gäller för de flesta tvister och för vissa skattemål och kan ersätta din ombuds- och rättegångskostnader. Försäkringen omfattar även miljöbrott.

Försäkringen gäller för arbeten som du utför åt kund. Till exempel ombyggnationer, installationer, reparationer eller andra serviceuppdrag. I försäkringen ingår också ett skydd för oförutsedda skador.

Om någon anställd begår ett brott i tjänsten som drabbar ditt företag ekonomiskt, som till exempel stöld eller dataintrång.

Vid tjänsteresa ersätter försäkringen bland annat kostnader som beror på sjukdom, olycksfall eller att resgodset skadas.

Om du eller dina anställda skadas under arbetstid. Försäkringen gäller även om en kund skadas i dina lokaler.

Om din kyl- eller frysenhet plötsligt slutar fungera ersätter försäkringen skada på varorna.


Villkor & förköpsinformation

Här hittar du villkor och förköpsinformation som är viktigt att du läser. Spara gärna ner den.