Länsförsäkringar tar bort spelbolag i alla sparformer

Under första kvartalet 2020 införde Länsförsäkringar exkluderingskriterier för onlinespelbolag vilket innebar att 20 bolag lades till på exkluderingslistan. Nu har även andra typer av spelbolag, som genererar intäkter från spel om pengar, exkluderats vilket resulterade i att ytterligare 28 bolag tagits bort. Exkluderingen har gjorts i både de traditionella portföljerna och i fonderna.

Sofia Aulin
Foto: Länsförsäkringar

Beslutet baserades bland annat på Folkhälsomyndighetens (FHMs) kartläggning som visar att kommersiella onlinespelbolag är de som bidrar mest negativt till ökat problemspelande och spelmissbruk. Kartläggningen visade också på att många kommersiella onlinespelbolag från tid till annan bryter mot licensregler kring bland annat måttfullhet i annonsering.

– Utifrån kunskapsläget om de negativa sociala och hälsorelaterade effekterna samt branschens hållbarhetsrisker känns det väl avvägt att tills vidare exkludera onlinespelbolagen i alla våra egna institutionella portföljer kopplade till både Länsförsäkringar Liv, Fondliv och Sak. Kriterierna för onlinespelbolag är ytterligare ett steg mot ett mer hållbart och ansvarsfullt sparande för våra kunder, säger Kristofer Dreiman, chef ansvarsfulla investeringar i kapitalförvaltningen på Länsförsäkringar Liv.

I somras exkluderades fler aktörer som erbjuder kasinospel, spel på spelautomater och kortspel i turneringsform (exempelvis poker). Dessa spelformer bidrar också till högt problemspelande och spelmissbruk, om än inte lika omfattande som onlinespel. Svenska Spelinspektionen publicerade en riskbedömning för penningtvätt under mars månad i år. Den rapporten utreder den svenska spelmarknaden men det finns överlappande hållbarhetsrisker i ett globalt perspektiv vilket även kartlagts i andra studier.

– Risken för att spel utnyttjas för penningtvätt bedöms vara störst för kommersiellt onlinespel och för spel på kasino. I huvudsak beror det på att dessa spelformer erbjuder möjlighet till höga insatser och vinster samt har hög omsättning. Så att också få bort dessa typer av investeringar i de fonder vi erbjuder är ett steg framåt i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar, säger Sofia Aulin, hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Fondförvaltning.

Länsförsäkringar tillämpar olika hållbarhetskriterier för enskilda sektorer och produkter i syfte att reducera portföljers och fonders hållbarhetsrisker samt bidra till hållbart värdeskapande, inklusive utvalda globala mål (FNs). Bland annat exkluderas:

  • Gruv- samt energibolag som har mer än 5 procent av omsättningen från förbränningskol, med undantag för utvalda energibolag som bedöms vara i omställning. Investeringar kan göras i energibolag som har upp till 20 procent av omsättningen från förbränningskol om bolagen har satt upp mål i enlighet med Parisavtalet och/eller att omsättningen från förnybar energi överstiger omsättningen från fossila bränslen.
  • Bolag vars omsättning från okonventionell olje- och gasutvinning (exempelvis oljesand) överstiger 5 procent
  • Producenter av tobaksprodukter, bolag involverade i kontroversiella vapen samt bolag som allvarligt överträder internationella konventioner och trots dialog inte utvecklas i rätt riktning; samt
  • Stater som sammantaget inte anses uppfylla grundläggande kriterier för mänskliga rättigheter, demokrati, och anti-korruption; samt stater/jurisdiktioner som av Europeiska Unionen bedöms vara icke samarbetsvilliga på skatteområdet.

Läs mer 

Länsförsäkringars ställningstagande rörande kommersiellt spel.
Information om gällande exkluderingskriterier och exkluderade bolag

Bolag inom Länsförsäkringar ABs referensindex MSCI All Country World Index redovisas i exkluderingslistan. En fullständig lista med samtliga identifierade, noterade bolag som träffas av gällande hållbarhetskriterier finns tillgänglig vid förfrågan.

Länsförsäkringars pressrum
Länsförsäkringar på Twitter

 

För ytterligare information kontakta:

Kristofer Dreiman, chef ansvarsfulla investeringar Länsförsäkringar Liv, Kapitalförvaltningen, mobil 072 - 142 8329

Sofia Aulin, hållbarhetsansvarig Länsförsäkringar Fondförvaltning, tel 070-162 7084,

Presskontakt, tel 08 – 588 41 850, press@lansforsakringar.se

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden