Länsförsäkringar Skåne ger 5 miljoner till brottsförebyggande forskning vid Malmö universitet

Länsförsäkringar Skåne ger fem miljoner i forskningsanslag till Malmö universitet. Pengarna ska finansiera tillämpad forskning som bidrar till att öka kunskapen om hur brottslighet kan förebyggas och hur känslan av trygghet kan öka i Skåne.

Susanne Bäsk
Foto: Andreas Offesson

Forskningsprojektet leds av forskare vid Institutionen för kriminologi vid Malmö universitet. Projektet ska undersöka vilka metoder, vilken teknik och vilka lösningar som är mest effektiva för att förebygga brott. Huvudfokus är förebyggande och trygghetsskapande arbete.

- Vi vet väldigt lite om hur bra olika brottförebyggande aktiviteter fungerar. Inom samhällsvetenskapen finns det inte så många forskningsanslag för den här typen av tillämpad forskning, säger Manne Gerell, universitetslektor vid institutionen för kriminologi, Malmö universitet.

- Brottsförebyggande arbete och trygghet är komplexa områden som berör oss alla. Det behövs mer forskning som tar reda på vilka metoder som fungerar, som leder till minskad brottslighet och ökar känslan av trygghet i vårt samhälle. Som ett kundägt och lokalt bolag ser vi vårt samhällsengagemang som en väsentlig del av vår verksamhet, säger Susanne Bäsk, vd för Länsförsäkringar Skåne.

Länsförsäkringar Skånes forskningsbidrag är en miljon kronor om året och sträcker sig över fem år med start i början av 2020.

För ytterligare information kontakta:

Susanne Bäsk, vd Länsförsäkringar Skåne
0767-73 80 01

Manne Gerell, lektor Malmö universitet
072-243 04 33

Dokument & länkar

Länsförsäkringar Skåne är ett av 23 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. Gemensamt bildar vi Länsförsäkringsgruppen. Vi erbjuder en helhet av bank- och försäkringstjänster till privatpersoner, företagare och lantbrukare.

Se alla pressmeddelanden