Har jag råd att ta över gården?

Vem har råd att ta över gården? Det är lantbrukets känsligaste fråga. Länsförsäkringar Skåne bjuder 5-7 november in till träffar med fokus på ägarskifte i de gröna näringarna och gensvaret är påfallande stort.

Frågan om vem som ska ta över och utveckla gårdarna har ökat i betydelse. Ägarskiften försvåras av att markpriserna har stigit betydligt de senaste decennierna, vilket gör att redan ansträngda kalkyler blir direkt ohållbara. Men med en allt högre medelålder bland lantbrukare är ett ägarskifte inom de närmaste åren oundvikligt på många gårdar. Uteblir dessa finns det en uppenbar risk att nödvändiga investeringar aldrig bli av och att svenska lantbrukare tappar i lönsamhet. Och det är stora värden som står på spel.

En undersökning kring generationsskifte i det svenska lantbruket genomförd på uppdrag av LRF Ungdom och Länsförsäkringar Skåne visar dessutom att, förutom svårigheter att hitta en ekonomiskat lönsam lösning, är mer än var femte orolig att generationsskiftet ska skapa osämja i familjen.

- Sambandet mellan att våga börja prata om gårdens framtid tidigt och ett smidigt ägarskifte är mycket stark, säger Ingvar Karlsson, affärsspecialist bank på Länsförsäkringar Skåne. Ett generationsskifte av en gård är ofta en komplicerad process med hänsyn till juridiska och ekonomiska faktorer. Dessutom kan överlåtelser ta mycket lång tid, inte minst av känslomässiga orsaker, vilket också den undersökning vi gjort tillsammans med LRF Ungdom visar.

Länsförsäkringar Skåne bjuder för sjätte året i rad in till ägarskiftesträffar där man förutom goda råd och får möjlighet att diskutera ägarskiftesfrågor. Gensvaret har varit enormt vilket visar på ett stort intresse för frågan. Sammanlagt är nu över 100 anmälda till de tre träffarna i Lund, Ystad och Ängelholm första veckan i november. Syftet med ägarskiftesträffarna är dels att erbjuda ett forum där denna känsliga fråga kan lyftas och ventileras, dels att ge information för att underlätta ett smidigt ägarskifte. Ofta kommer mycket riktigt flera familjemedlemmar tillsammans till träffen.

Är du intresserad av att bevaka eller besöka ägarskiftesträffarna? De sker på kvällstid i Ystad (5 november), Lund (6 november) och Ängelholm (7 november).Välkommen att kontakta Gertrud Hermansen, pressekreterare Länsförsäkringar Skåne, tel: 076-773 82 00, mail: gertrud.hermansen@lansforsakringar.se.

Har du frågor om ägarskifte? Välkommen att kontakta Ingvar Karlsson, affärsspecialist bank Länsförsäkringar Skåne, tel:046-433 83 97, mail: Ingvar.Karlsson@lansforsakringar.se

Här kan du ladda ner undersökningen ”Vem har råd att ta över gården?” 

  Länsförsäkringar Skåne är ett av 23 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. Gemensamt bildar vi Länsförsäkringsgruppen. Vi erbjuder en helhet av bank- och försäkringstjänster till privatpersoner, företagare och lantbrukare.

Se alla pressmeddelanden