Nyheter i pensionsutbudet med hållbarhet i fokus

I oktober och november sker flera förändringar i fondutbudet inom fondförsäkring. Då lägger vi till fem nya fonder och byter ut sex fonder. Allt för att du ska få en så hög och hållbarhetsinriktad pension som möjligt.

I oktober lägger vi till JP Morgan China och BlackRock ESG Euro Corporate Bond och i november inkluderas Handelsbanken Hälsovård Tema och Aberdeen Standard Responsible Global Asset Strategies (RGAS).     

I november avvecklar vi även sex fonder i utbudet och om du sparar i någon av dem flyttar vi ditt kapital till andra fonder, se vilka i tabellen nedan. Temat för fondflyttarna är högre hållbarhetsnivå och högre avkastningspotential enligt vår bedömning.

Du som sparar i någon av fonderna behöver inte göra något

Om du sparar i någon av fonderna inom fondförsäkring, exempelvis i din tjänstepension, sker flytten automatiskt och du behöver inte göra något. Du kan självklart också byta till annan valfri fond i utbudet om du önskar det. Du får även information om förändringen på Mina sidor under fliken Pension. Du som sparar i fonderna på ett fondkonto eller investeringssparkonto kan fortsätta göra det som tidigare.

Nya fonder i fondförsäkringsutbudet i oktober och november

  • JP Morgan China (18 oktober)
  • BlackRock ESG Euro Corp Bond (18 oktober)
  • Handelsbanken Hälsovård Tema (12 november)
  • Aberdeen Standard Responsible Global Asset Strategies (RGAS) (12 november)
  • Robeco Chinese A-share (22 november)

Fonder som upphör i fondförsäkringsutbudet i november samt ersättningsfond

Nuvarande fond                                                 Ersättningsfond

 

SEB Global Aktiefond                          Länsförsäkringar Global Vision         

Fidelity EMEA                                        Fidelity Emerging Markets                  

BlackRock Euro Corp Bond                BlackRock ESG Euro Corp Bond      

Aberdeen Standard GARS                  Aberdeen Standard RGAS                 

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet         SEB Sweden Equity Fund                  

SEB Asset Selection                            Norron Target

 

 

Aberdeen Standard Responsible Global Asset Strategies (RGAS) har samma grundinriktning och risknivå som Aberdeen Standard GARS men högre och tydligare hållbarhetsinriktning, bland annat genom att aktieinnehaven till stor del följer vår exkluderingslista. BlackRock ESG Euro Corporate Bond har högre hållbarhetskriterier och Fidelity Emerging Markets har en lägre andel fossila bränslen. Övriga fonder har inte levt upp till våra avkastningsförväntningar. Alla nya fonder och fonder till vilka vi flyttar kapital främjar hållbarhet.

Kort om fondutbudet inom fondförsäkring

Alla fonder inom fondförsäkring utvärderas och kvalitetssäkras kontinuerligt utifrån bland annat avkastningspotential och hållbarhet. Fonder som inte lever upp till våra förväntningar eller krav kan tas bort helt ur utbudet och kundernas kapital flyttas till en liknande fond med bättre avkastningspotential eller hållbarhetsnivå. I fondlistan återfinns alla fonder under knappen Pensionsfonder.

 

Se alla nyheter