Investeringshjälpen - ett stöd för ditt sparande

Global konjunktur ser inte ut att drabbas lika hårt som väntat av den senaste smittspridningen. I både USA och Sverige dämpas tillväxten marginellt, men året avslutades sannolikt rätt bra. Kina går fortsatt starkt och endast Europa ser ut att hamna på minustillväxt. Vaccinationsprogrammen är i full gång och utgör nu den viktigaste komponenten för robust återhämtning på kort sikt. Demokraternas majoritet i kongressen kommer att innebära kraftigare finanspolitisk stimulans, men FED håller räntorna fortsatt låga. Vi bedömer att utsikterna för global konjunktur har förbättrats jämfört med bedömningen i januari.

I Investeringshjälpen får du våra experters syn på det ekonomiska läget i Sverige och världen. Här följer du även våra Bekväma fonder, Aktiva placeringsförslag och vårt nytillskott: Hållbara placeringsförslag. Tanken är att Invetseringshjälpen ska fungera som ett verktyg i ditt sparande och därmed underlätta dina placeringsval.

Investeringshjälpen februari 2021

Se alla nyheter