Samtalsstöd till alla småföretagare

Sedan april har vi erbjudit kostnadsfritt samtalsstöd till alla våra företagskunder. Vi förlänger nu erbjudandet till och med september då många företagare brottas med både ekonomi och psykisk hälsa till följd av coronakrisen och har svåra företagsrelaterade frågor att hantera.

För att möta den oro som många av våra företagskunder känner, har vi öppnat upp det samtalsstöd som ingår i försäkringen Bo Kvar och i sjukvårdsförsäkringen, till alla våra småföretagare med försäkrings- och/eller bankengagemang hos oss. Du som är företagskund erbjuds möjlighet att använda tjänsten utan kostnad för att få stöttning med problem kopplade till coronaviruset.

Du får prata med en specialist

Du får prata med en socionom som kan ge stöd och om du har ytterligare behov kan du boka en tid för samtal med en annan specialist. Du får tillgång till:

  • Chefsstöd (stöd i frågor som rör ledarskap, kommunikation och HR)
  • Ekonom (t.ex. vägledning kring stödpaket)
  • Jurist (juridiska frågor som uppstått till följd av pandemin)
  • Psykolog (personlig stöttning i en orolig tid)

Läs mer om samtalsstöd och hur du använder tjänsten

Se alla nyheter