Vi stänger tillfälligt vissa av våra kontor för spontana besök

Så långt det är möjligt övergår vi nu till kundkontakt via telefon och digitala tjänster. Vi gör det av omtanke om dig och alla andra – vi vill ta vår del av ansvaret för att minska risken för smittspridning i vårt samhälle. Vi vill också säkerställa att vi kan hålla en bra service till dig som kund över tid, genom att hålla oss friska.

Det är kontoren i Borlänge, Falun, Ludvika och Mora som stänger för spontanbesök tisdagen den 7 april. Skälen bakom att vissa kontor stänger i detta läge och andra inte, är dels omfattningen på spontanbesöken, dels storleken på lokalerna där vi tar emot våra kunder.

Ur ett kundperspektiv vet vi att de allra flesta av våra tjänster kan levereras digitalt/per telefon, annars hade detta beslut varit svårare att fatta. För de få ärenden där det är nödvändigt att vi träffar dig personligen, erbjuder vi förbokning av möte. 
 
I övrigt följer vi alla Folkhälsomyndighetens rekommendationer både internt medarbetare emellan och i relation till kunder och samarbetspartners.
 
Du når oss alltid via:
www.dalarnas.se
Vår mobilapp
E-post: info@dalarnas.se
Telefon 023-93 000 (kl 08:00 - 16:30 på vardagar)
Telefonbanken 0771-666 555 (kl 07:30 – 22:00 alla dagar) 

Varmt välkommen!

Se alla nyheter