Angående förslaget på amorteringsfrihet från Finansinspektionen

Finansinspektionen har beslutat att bankerna ska kunna ge både nya och befintliga bolånetagare undantag från kravet på amortering fram till augusti 2021. Beslutet gäller från och med den 14 april. Här svarar Länsförsäkringars privatekonom Emma Persson på frågor om förslaget från Finansinspektionen.

Vad innebär det att möjligheten för amorteringsfrihet under en period nu ges till alla?
Finansinspektionen, som har beslutat om reglerna för amortering, har meddelat att de nu tillåter bankerna att göra undantag för alla bolåntagare under en begränsad period, nämligen fram till augusti 2021. Det här gör Finansinspektionen på grund av att coronaviruset har en stor negativ påverkan på svensk ekonomi och att man därmed vill underlätta för hushållen.

Innebär det att jag med säkerhet får amorteringsfrihet om jag ansöker om det?
Det är fortfarande upp till banken att pröva den enskilda bolåntagarens situation men det finns under den här begränsade perioden inget statligt krav på att du måste amortera.

Bör jag så snart som möjligt kontakta min bank för att ansöka om amorteringsfrihet?
Nej, det är inte självklart. Utgå från din egen ekonomiska situation. Kanske har du inte direkt påverkats av coronakrisen, utan har fortfarande kvar ditt jobb? Kanske har du stora skulder i förhållande till din inkomst? Amortering är i grunden sunt och innebär att du bygger en ”krockkudde” mot bostadsprisnedgångar och inkomstminskningar på sikt. Det är också ett sätt att hantera den typ av kris som coronaviruset är. Å andra sidan, vet du med dig att ditt hushåll inte har en buffert och om du ligger i riskzonen för att bli arbetslös i spåren av det som händer, kan det vara ett alternativ att tillfälligt pausa amorteringarna för att bygga upp en buffert.

Amorteringskravet innebär tusentals kronor i utgifter varje månad, kan jag inte göra bättre saker med de pengarna?
Amortering är i grund och botten ett sparande, eftersom du på sikt ökar dina tillgångar i din bostad. Det är visserligen en utgift, men det är också ett disciplinerat sparande som varje månad blir av och som bygger ett utrymme i din ekonomi som du kan använda till ditt nästa bostadsköp eller för att konsumera för längre fram i tiden. Ett hushåll bör sträva efter att försöka sprida sitt sparande på flera ”tillgångsslag”, det vill säga amortera, spara i fonder och spara till en kontantbuffert för oförutsedda händelser.

Men det här är ju perfekt, nu kan jag ju köpa en dyrare bostad än jag först hade tänkt!?
Amorteringsfriheten för alla bolåntagare är temporär och gäller till att börja med till augusti 2021. Ett bostadsköp ska i de flesta fall vara privatekonomiskt hållbart under flera decennier. Gör en noga genomtänkt kalkyl för ditt bostadsköp, där amorteringar fortfarande bör räknas med som en del av boendeutgiften.

Om jag anser att mitt hushåll bör utnyttja den här möjligheten, hur snart kan det börja gälla?
Beslutet gäller från och med den 14 april, men det tillkommer också eventuell handläggningstid för banken.

Är det något annat som har förändrats i amorteringsreglerna, till exempel hur ofta jag kan värdera om min bostad eller när det gäller utökade bostadslån?
Nej, möjligheten till amorteringsfrihet fram till augusti 2021 är det enda som är ändrat.

 

Här kan du läsa hela pressmeddelandet från FI. 

Se alla nyheter