Sotskador - vanliga frågor och svar

Branden har orsakat många sotskador långt utanför brandområdet. Många kunder ringer nu till oss för att få hjälp när deras ägodelar har skadats av nedfallande sot. Vi har sammanställt några råd som besvarar de vanligaste frågorna vi får.

Vad är det som faller ner?

Beroende på vad som brinner och vid vilka temperaturer materialet förbränns bildas olika restprodukter i den rök som sprids från brandplatsen. I skogsbränder är det huvudsakligen organiskt material som brinner vilket ger kol och tjärpartiklar i brandröken. Det innebär att sot på byggnader inte är vattenlösligt. Vid rengöring bör därför ett lätt alkaliskt tvättmedel användas i tvättvattnet (Allrent, Ajax eller liknande).

Vad kan jag själv göra?

Städa och tvätta. Om det efter städning är kvarvarande skador eller problem, så kan de vara ersättningsbara.

  • Uteplatser och utemöbler kan du själv tvätta av. Börja rengöringen med att skölja med mycket vatten. Följ sedan tillverkarens anvisningar på tvättmedelsförpackningen.
  • Fönster kan du putsa som vanligt. Undvik att smutsvatten rinner ned på omkringliggande material.
  • Tvätta bilen snarast. Hjälper det inte så använd så kallad rekondtvätt, alternativt tvätta själv med Yes eller någon form av avfettning.

Har du en skada som inte går att sanera på egen hand, kan du göra en skadeanmälan på vår webbplats eller kontakta oss på telefon 026-14 75 00.

Vad ska jag inte göra?

Använd inte målartvätt eller andra starka kemikalier.Skrapa/borsta inte smutsiga ytor.Var försiktig om du arbetar från stege eller ställning

Så här gäller försäkringen

Gäller min bilförsäkring för sotskador?

Ja, om din bil är minst halvförsäkrad kan försäkringen ersätta sotskador som uppkommit till följd av skogsbranden.

Gäller hemförsäkringen för sotskador?

Ja, hemförsäkringen kan gälla för sotskador.

Täcker hemförsäkringen röklukt?

Försäkringen täcker inte röklukt som kan vädras bort.

Här finner du lite mer information hur försäkringen gäller

Se alla nyheter