Foto på torr och vissnad vacker växt

Torkans effekter i vårt län

Foto på torr och vissnad vacker växt

Den långvariga torkan i landet har blivit en angelägenhet för alla, men framförallt för våra bönder som på grund av torkan löper risk att inte få tillräckligt med foder till sina djur. Första och andra vallskörden har slagit olika över landet och så även i vårt län.

Den gemensamma önskan är dock densamma – mer nederbörd. I nuläget ligger lantbrukarnas fokus på att hitta de möjligheter som finns för att tillgodose foderbehovet. Men om torkan håller i sig finns det risk för dyra foderkostnader och minskning av djurantalet genom slakt.

Skördarna i Sverige beräknas under 2018 minska med mellan 20 till 80 procent, vilket i sin tur även kan leda till brist på matvaror i våra butiker.

- Det bästa vi kan göra just nu är att hålla tät kontakt med våra lantbrukskunder, säger Stefan Fur, Affärsområdeschef företag/lantbruk. Visa att vi bryr oss och titta på varje kunds unika situation och försöka hitta lösningar. Som bank har vi möjlighet att till exempel hjälpa till genom kortfristiga lån och amorteringslättnader.

Lyssna på Stefan Fur och Carin Wallin, chef lantbruk, som i P4 Jönköping berättar vad vi kan göra för att hjälpa till.

Kontakta oss

Se alla nyheter