Vad ingår för skydd vid långvarig sjukskrivning?

I vår tjänstepension för egenföretagare Friplan Start ingår sjukförsäkring och betalningsbefrielse. Sjukförsäkringen täcker inkomstbortfall om du blir långvarigt sjukskriven mer än tre månader till följd av sjukdom eller olycksfall. Ersättningen grundar sig på en lön på max 25 000kr/mån och kompletterar ersättningen från Försäkringskassan. Den gäller i 18 månader från försäkringens tecknande. Därefter beräknas ersättningen enligt den inkomst du anmält.

Betalningsbefrielse täcker upp för inbetalningarna i startpaketet om du blir sjukskriven mer än tre månader. 

Hjälpte det här svaret dig? 32 av 111 har fått hjälp av svaret