Hur skiljer sig fonden från våra övriga fonder? Hur skiljer den sig från en vanlig globalfond?

Alla våra fonder investerar utifrån principer för ansvarsfulla investeringar, viket innebär att vi utesluter de bolag som vi bedömer är de värsta ur ett hållbarhetsperspektiv och därtill använder vårt ägande till att påverka bolag att ta ansvar för hållbarhetsfrågor. Det kommer vi även göra i den här fonden men i Global Hållbar väljer vi inte bara bort bolag och påverkar bolag utan vi väljer även in bolag utifrån hur hållbara de är.

De bolag som väljs in är de som prioriterar och utvecklar sitt hållbarhetsarbete. Förvaltaren tar hänsyn både till förväntad avkastning och till hållbarhetsarbete när man väljer vilka bolag fonden ska investera i.

Hjälpte det här svaret dig? 6 av 15 har fått hjälp av svaret