Vad ingår i försäkringen?

Bas

För barnet:

 • Medicinsk invaliditet vid olycksfall
 • Dödsfall oavsett orsak

För den gravida:

 • Medicinsk invaliditet vid olycksfall
 • Dödsfall oavsett orsak
 • Krishjälp

För den andra föräldern:

 • Medicinsk invaliditet vid olycksfall
 • Dödsfall oavsett orsak
 • Krishjälp

Plus

För barnet:

 • Det som ingår i Gravdiförsäkring Bas.
 • Medicinsk invaliditet vid sjukdom.
 • Ersättning för ärr.
 • Diagnosersättning för vissa diagnoser.
 • Kostnadsbidrag.
 • Sjukhusvistelse.
 • Läke- och resekostnader.
 • Tandskador vid olycksfall.
 • Skadade kläder vid olycksfall.
 • Hjälpmedel vid olycksfall.
 • Högre dödsfallsbelopp oavsett dödsorsak.

För den gravida:

 • Det som ingår i gravidförsäkring Bas.
 • Ersättning vid vissa komplikationer under graviditet och förlossning.
 • Sjukhusvistelse vid graviditetskomplikationer.
 • Högre dödsfallsbelopp oavsett dödsorsak.

För den andra föräldern:

 • Det som ingår i Gravidförsäkring Bas
 • Högre dödsfallsbelopp oavsett dödsorsak
Hjälpte det här svaret dig? 8 av 55 har fått hjälp av svaret